12/01/2015

Samarbejde med AAU

Samarbejde med AAU

Vigtigheden af IT

Projektvirksomheder søges!

Målgruppe:

 • Er du ansvarlig for en afdeling eller en proces i en offentlig eller privat virksomhed? 
 • Er IT vigtigt for hvordan jeres processer, produkter eller serviceydelser fungerer?
 • Er der nogle uhensigtsmæssigheder i den måde i anvender IT på? 
 • Er du usikker på om i faktisk får tilstrækkeligt med udbytte af jeres investeringer i IT understøttelse af jeres processer? 
 • Eller kunne du bare godt tænke dig at få inspiration udefra ang. hvordan man også kunne bruge IT? 

Hvis du kan svare ja til et par af disse spørgsmål kan det godt betale sig at læse videre…

Samarbejdet med cand.it uddannelsen i IT ledelse ved AAU.

Hvis man som virksomhed gerne vil have kigget sine arbejdsprocesser igennem, og gerne vil have forslag til hvordan de kan forbedres ved hjælp af IT, kan man samarbejde med cand.it. uddannelsen i IT ledelse ved AAU.

Som virksomhed får man et gratis eftersyn af en arbejdsproces efter eget valg. Man får et dokument som beskriver processen som den er i dag, hvilke uhensigtsmæssigheder der er, og man får et dokument som beskriver hvordan man eventuelt kan re-designe processen således at den kommer til at fungere bedre ved hjælp af innovativ brug af IT. Dvs. projektgruppen designer også en IT løsningen som understøtter processen. Endelig får man et forslag til hvordan man kan implementere de organisatoriske forandringer i virksomheden. Tidligere er projektgruppernes resultater blevet anvendt som input til kravspecifikations-arbejde i de deltagende virksomheder i forbindelse med anskaffelse af nye IT systemer.

Hver gruppe bruger i størrelsesordenen 10 personmåneder på at arbejde med den pågældende proces, så det er ret mange gratis arbejdstimer der stilles til rådighed. Derudover får man indirekte gratis hjælp af de forskere som vejleder de studerende. Hvis man, som i de afdelinger vi har samarbejde med i Randers kommune, formår at samle resultaterne op kan man få god hjælp til at løse nogle udfordringer, man alligevel vil skulle løse.

Cand.it uddannelsen i IT ledelse ved AAU er uddannelse bygget op på den måde at de studerende, på alle semestre, dels lærer noget teori, dels skal anvende teorien i praksis i deres projektarbejde. Alt projektarbejde foregår i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Ideen er selvfølgelig at teoretisk indsigt i sig selv er værdiløs, med mindre man evner at omsætte denne viden til resultater i praksis. På samme måde som man forventer at en læge evner at bruge sin teoretiske viden til rent faktisk at gøre syge raske, forventer vi at de studerende vi uddanner rent faktisk kan håndtere IT ledelsesmæssige problemstillinger i praksis når vi slipper dem ud.  På samme måde som lægestuderende gradvist deltager mere og mere i praksis, udsættes vores studerende for mere og mere komplekse problemstillinger i de virksomheder vi samarbejder med.

Dette betyder i praksis at vi ikke kan gennemføre vores uddannelse med mindre at der er virksomheder der vil samarbejde med os. Vores studerende kan ikke lære det de skal, ved bare at læse bøger og videnskabelige artikler.

Hvis man som afdelingen gerne vil optimere udbyttet af at deltage skal man:

 1. Få defineret opgaven fornuftigt – dvs. primært at man får udpeget en arbejdsproces som man ønsker at forbedre.
 2. Være klar til at gribe de resultater der kommer ud af de studerendes arbejde. Dvs. det kan fx sagtens være at man ikke ønsker den IT løsning de studerende designer, men at man alligevel gerne vil fjerne nogle af de problemer de studerende påpeger. Dvs. det vil være hensigtsmæssigt at man definere sit eget interne forbedringsprojekter som efterfølgende videreudvikler de studerende forslag og implementerer dem.

Vi følger en standard proces:

 1. Opgaverne defineres. I et samarbejde med den forsker der er ansvarlig for semestret besluttes det hvilken arbejdsproces der skal arbejdes med i hvilken afdeling.
 2. Planlægning af forløbet. Her aftales de forskellige datoer for de studerendes arbejde i virksomheden.
 3. Opstartsmøde med forsker fra AAU og de deltagende medarbejdere. Dette møde involvere ikke de studerende, men har til formål at deltagerne fra virksomheden informeres om hvad der skal foregå, og har mulighed for at få afklaret de spørgsmål der måtte være.
 4. Selve arbejdet foregår i februar, marts, april og maj.  Alt samarbejde foregår i virksomheden:
 5. Møde 1 (ca. 2-3 timer): De studerende introduceres til arbejdsprocessen I tiden frem til næste møde arbejde de studerende med at forstå og re-designe arbejdsprocesserne. I den forbindelse stilles opklarende spørgsmål pr mail eller telefon.
 6. Møde 2 (ca. 2-3 timer): De studerende præsenterer 1. forslag til hvordan arbejdsprocesserne kunne forbedres og får feedback.
  Baseret på den modtagne feedback udarbejder de studerende nye forslag til arbejdsprocesser.
 7. Møde 3 (ca. 2-3 timer): De studerende observerer og interviewere én eller flere medarbejdere om hvordan arbejdsprocesserne foregår i praksis. Frem til næste møde arbejde de studerende med at analysere arbejdsprocessen i detaljer og designe en ny IT-løsning der understøtter processen.
 8. Møde 4 (ca. 2-3 timer): De studerende tester deres design af ny IT-løsning og ny arbejdsproces sammen med de medarbejdere der deltog i møde 3. Frem til næste møde forfiner og færdiggør de studerendes deres design baseret på den feedback de modtager.
 9. Møde 5 (ca. 2-3 timer): De studerende præsenterer det endelige design, og stiller spørgsmål der gør den i stand til at udarbejde et begavet forslag til hvordan et færdigt IT system og en ny proces vil kunne implementeres.
 10. Møde 6 (ca. 2 timer): De studerende præsenterer en færdig implementeringsplan og forløbet afrundes.

Forløbet strækker sig således over lang kalendertid, men det er meget begrænset hvad man skal levere ud over deltagelsen i de skitserede workshops. Der er ingen forberedelse til møderne.

Cand.it. uddannelsen er en kandidat uddannelse. Når I møder de studerende har de dels en bachelor uddannelsen (fx en IT uddannelse, en HA uddannelse eller en uddannelse indenfor politik og administration), dels læst i et semester på kandidat uddannelsen.

Hvis du vil vide mere?

Hvis du vil vide mere kan du kontakte: Lektor Keld Pedersen, tlf. 51 14 78 18,keldp@dps.aau.dk.

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram