ErhvervsNetværk 9220

Samarbejde

ErhvervsNetværk 9220’s relationer og samarbejder

ErhvervsNetværk 9220´s fornemste opgave er at opsøge, dyrke og vedligeholde relationer og samarbejde, hvor der foregår erhvervspolitiske overvejelser. Vores ambition er at være den foretrukne partner i erhvervsmæssige drøftelser, der vedrører lokalområdet i postnummer 9220. 
 
Herunder kan du læse mere om vores nuværende samarbejder og relationer.
 


 

Center for Samskabelse

Center for Samskabelse er en boligsocial indsats under Himmerland Boligforening, der er sat i værk for at understøtte den rivende udvikling i det østlige Aalborg. Dette vil ErhvervsNetværk 9220 gerne støtte op om, og derfor indgår vi et samarbejde med Center for Samskabelse. 

Region Nordjylland

Vores samarbejde med Region Nordjylland fokuserer primært på at skabe udvikling i region Nordjylland. 

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Danmark

Formålet med at samarbejde med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling er at etablere, synliggøre og fremme en bæredygtig erhvervsudvikling for medlemsvirksomhederne og det østlige Aalborg.  

Aalborg Kommune

Samarbejdet med Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling har til formål at præge udviklingen af lokalområde 9220 i en positiv retning. På den måde er vi – via dialog og sparring – med til at støtte de mange gode kræfter, initiativer og investeringer, der bliver tilført området og dermed sikre, at planerne bliver ført ud i livet. 

 

Jobcenter Aalborg  

ErhvervsNetværk 9220 støtter op om at tage et lokalt socialt ansvar. ErhvervsNetværk 9220 indgår i en beskæftigelsesrettet indsats, hvor vi i samarbejde med Jobcenter Aalborgs ”Virksomhedsservice” og ”Job og Integrationshuset”, samt Aalborg Boldspilklub af 1885, Ungdommens Ungdomsvejledning Aalborg, High:five og Himmerland Boligforening afdeling ”Center for Samskabelse” skaber lokale jobs til lokale borgere. 

Aalborg Alliancen

ErhvervsNetværk 9220 er en del af Aalborg Alliancen, hvor en række erhvervsorganisationer sammen med Aalborg Byråd, virksomheder og fagbevægelsen forpligter sig på at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet og løfte beskæftigelsen. 

Aalborg Universitet & University College Nordjylland

ErhvervsNetværk 9220 har et tæt samarbejde med Aalborg Universitet og University College Nordjylland, da vi mener, at en tæt relation og samarbejde er strategiske redskaber til at skabe innovation, bæredygtige synergier og udvikling på en lang række områder fx klima, miljø, energi og bæredygtige forretningsudvikling.  

Øvrige uddannelsesinstitutioner

ErhvervsNetværk 9220 samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner, hvilke rummer flere forskellige fagligheder og erhvervsretninger. Vi samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg, Tech College, Aalborg Handelsskole samt Mellervang Skole og Herningvej Skole.   

Alle de nævnte uddannelsesinstitutioner deltager desuden i netværksgruppen Uddannelse og Rekruttering 9220. 

Øvrige samarbejdspartnere

Af øvrige samarbejdspartner kan nævnes DR P4 Nordjylland, Borgerforum, Sundhedsværkstedet Øst, Aalborg Boldspilklub af 1885, AaB Ishockey, Cabi og Center for Døvblindhed og høretab.  

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram