Energi og Miljø 9220

Formål:

Temagruppen ønsker at præge udviklingen i lokalområdet i en mere bæredygtig retning til gavn for erhvervsliv, miljø og mennesker. Vi har fokus på energi- og miljøsamarbejde og bæredygtig forretningsudvikling.

Mål:

Vores virke sker gennem dialog med relevante aktører, deltagelse i arbejdsgrupper mv. samt gennem igangsættelse af egne initiativer og arrangementer.

Pt. arbejder vi med at få skabt opmærksomhed om alle de initiativer, der gennemføres blandt områdets virksomheder, dels for at inspirere og dele erfaringerne, dels for at fortælle omverdenen at vi er godt i gang. Desuden arbejder vi med at styrke kontakt og samarbejde blandt virksomheder, der producerer, indsamler, aftager og genvinder affaldsprodukter fra industri og nedbrydning.

Vi drager hver især nytte af vores erfaringer, viden og netværk vedr. energi, miljø, cirkulær økonomi miljøorienteret forretningsudvikling, og skaber forretningsudvikling og nye samarbejdsrelationer. I gruppen tager vi aktuelle emner op, diskutere og involvere andre virksomheder, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter.

Temagruppen for Energi og Miljø repræsenterer en række virksomheder med særlig interesse i at indtænke energi, miljø, innovation og cirkulær økonomi ind i forretningsudvikling.

Som temagruppe og individuel repræsentant for vores virksomheder stiller vi vores viden og erfaring til rådighed netværkets virksomheder.

Kommende møder:

Vi mødes den anden torsdag i måneden kl. 14.00 – 15.30. Lokalitet aftales fra gang til gang.
Ingen Arrangementer

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram