16/10/2016

ErhvervsNetværk 9220 indgår partnerskabsaftale med Aalborg Kommune

ErhvervsNetværk 9220 indgår partnerskabsaftale med Aalborg Kommune

I perioden fra 2014 frem til august 2016 har Aalborg Kommune modtaget 743 flygtninge. Det er af stor betydning for flygtningene, Aalborg Kommune og for det lokale erhvervsliv, at disse flygtninge integreres så hurtigt som muligt i lokalområdet og på arbejdsmarkedet.
Derfor er der brug for et tæt samarbejde mellem kommunen, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og de frivillige organisationer.
Den 27. juni 2016 afholdt borgmester Thomas Kastrup-Larsen en lokal trepartsdrøftelse om job til flygtninge.
På mødet var der bred enighed om, at det er vigtigt at samarbejde om den store opgave.
Endvidere var der stor opmærksomhed på vigtigheden af, at vi skal gøre lige så meget for andre ledige som for flygtningene. Indsatsen for flygtningene skal blot tilrettelægges på en anden måde, end for de øvrige ledige. Dette budskab skal ligeledes kommunikeres bredt ud for at sikre den størst mulige opbakning til initiativerne.
Endelig forpligter parterne sig til at være meget opmærksomme på, at der ikke sker en fortrængning af ordinære jobs som følge af de ekstra virksomhedspraktikpladser.

Du kan læse mere, bl.a. om de konkrete initiativer, her:

Partnerskabsaftale om integration i Aalborg Kommune

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram