2828/0606-1818

Aalborg Portland inviterer lokale virksomheder ind med restprodukter

Aalborg Portland inviterer lokale virksomheder ind med restprodukter

Virksomhederne i ErhvervsNetværk 9220 er opsat på at bidrage til cirkulære økonomi - og de første fem nabo-virksomheder er i gang med at afsøge mulighederne for erstatning for 210.000 tons affald fra udlandet

Af Kristian Andersen

Aalborg Portland konkurrerer ikke kun på cement, men også på evnen til at passe på miljøet og omgivelserne i det hele taget. Virksomheden er certificeret efter de skrappeste internationale miljøcertificeringer – og går for at være en af verdens mest miljørene cementproducent.

Og nu går virksomheden hårdt efter at nedbringe købet af udenlandsk affald, som bruges til opvarmning i cementproduktionen i Aalborg.

Derfor inviterer Aalborg Portland nordjyske virksomheder, som har affald eller restprodukter, som kan bruges til forbrændingen, til at melde sig på banen.

Det siger Category Manager Carsten Johansen, Aalborg Portland:

-Vi forventer at anvende 210.000 tons affald til opvarmning i vores brændselsovne i 2018. Og rigtig meget af det køber vi i udlandet. Hovedsageligt i England og Tyskland. Men jo mere affald, vi kan bruge fra Aalborg, jo mindre vil miljøbelastningen være. Alt efter hvad det nu er for noget affald – og brændselsevnen i affaldet. Derfor inviterer vi vores kolleger i andre virksomheder i Aalborg og Nordjylland til at melde sig. Så vi sammen kan se, om vi kan skabe en cirkulation, der fungerer for os og mindsker belastningen af naturens ressourcer, siger Carsten Johansen.

ERHVERVSNETVÆRK 9220 ER ALLEREDE I DIALOG MED PORTLAND
Aalborg Portland er lige som 170 andre Aalborg-virksomheder medlem af ErhvervsNetværk 9220, der har bæredygtig erhvervsudvikling som en af sine centrale målsætninger.

Og kollegerne i ErhvervsNetværk 9220 er da også de første konkrete virksomheder, der har været i dialog med Aalborg Portland om at levere restprodukter til forbrændingen på Aalborg Portland.

Brian D. Rasmussen, der er tovholder for miljø- og energigruppen i ErhvervsNetværk 9220, havde 20 repræsentanter fra virksomheder i ErhvervsNetværk 9220 med til det første møde om affaldssamarbejdet på Aalborg Portland.

-Genanvendelse, og det man kalder urban mining og cirkulær økonomi, er simpelthen en stor drivkraft for rigtig mange af de virksomheder, vi har engageret i ErhvervsNetværk 9220, siger Brian D. Rasmussen, som til daglig er Miljøchef på Aalborg Havn.

-Vi havde 20 repræsentanter med ind på Aalborg Portland. Og derefter er det jo virksomhederne, der sammen med Aalborg Portland, får afdækket, hvor relevant et samarbejde er i denne omgang. Men det er da en proces, som jeg forestiller mig, at vi løbende skal have i ErhvervsNetværk 9220. Ikke bare i forhold til Aalborg Portland, men i det hele taget mellem virksomheder i Aalborg og Nordjylland, siger Brian D. Rasmussen.

LOKALT AFFALD ER BEDRE END UDENLANDSK AFFALD – OG MEGET BEDRE END KUL
Efter mødet med virksomhederne i ErhvervsNetværk 9220 er Aalborg Portland foreløbig i realitetsdrøftelser med et par stykker af dem. Blandt andre Aalborg Recycling, der blandt andet har nogle restprodukter fra vindmøllevinger, som man har foreslået Aalborg Portland at analysere på.

-210.000 tons affald er der også omkostninger ved. Både i indkøb og i den udledning, forbrændingen giver. Men lokalt affald er bedre end affald, der skal transporteres langt, før det kommer til os. Og det er meget bedre end kul, som vi tidligere brændte.

-Men derfor er det ikke ligegyldigt, hvad vi brænder. Og derfor er det ikke alt, vi er interesserede i. Men man skal lade det komme an på en prøve og en dialog med os, hvis man har noget, opfordrer Carsten Johansen.

De 210.000 tons affald, som i dag indgår i Aalborg Portlands produktion, er dog en betydelig forbedring i forhold til den klassiske brændsel, som Aalborg Portland tidligere brugte – og som mange af de udenlandske cementproduktioner stadig bruger.

-De 210.000 tons affald svarer til en besparelse på 105.000 tons petcoke/kul. Dog anvendes der stadig knap 300.000 tons petcoke og kul om året hos Aalborg Portland – men vi vil hele tiden blive bedre. Og et samarbejde med lokale virksomheder er absolut interessant. Forhåbentlig for både og andre nordjyske virksomheder, siger Carsten Johansen.

ERHVERVSNETVÆRK 9220 VIL VÆRE GRØNNERE FRONTLØBERE
Formanden for ErhvervsNetværk 9220, Morten Christensen, varsler, at erhvervsnetværket udbygger sine aktiviteter i forhold til at gøre Aalborg til en af verdens mest bæredygtige erhvervsbyer.

-Danmark er en international frontløber inden for den grønne omstilling. Og Aalborg er også en frontløber i Danmark. Vi har et af verdens dygtigste tekniske universiteter – vurderet af Massachusetts Institute af Technology i år. Og det har i mange år sat sig store sport i Aalborgs virksomheder. Både de klassiske som Aalborg Portland. Men sandelig også i mange af de virksomheder, der er skabt siden Aalborg Universitet blev åbnet i 1974. Og det skal vi bruge effektivt og aktivt. Både nationalt og internationalt. Og der er et samarbejde mellem vores ambitiøse grønne cementproduktion og andre grønne virksomheder i Aalborg og Nordjylland uhyre vigtig og interessant, siger Morten Christensen.

YDERLIGERE KOMMENTARER:

CARSTEN JOHANSEN, category manager I Aalborg Portland, tlf. 98 16 77 77

BRIAN D. RASMUSSEN, miljøchef på Aalborg Havn – og tovholder på miljø- og energigruppen i ErhvervsNetværk 9220, tlf. 29 20 72 52

MORTEN CHRISTENSEN, formand for ErhvervsNetværk 9220, tlf. 22 10 35 35

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram