Projekt Gruppen er nyt medlem af NV9220

Projekt Gruppen er nyt medlem af NV9220
31. oktober 2019 sek9220

Projekt Gruppen er vores nyeste medlem af NV9220.

Projekt Gruppen er et projektudviklingsselskab, som enten opkøber og udvikler ejendomme og jordarealer eller indgår i partnerselskaber om udvikling med andre aktører, jordejere eller investorer. Det er Projekt Gruppens princip, at de valgte partnere skal bidrage med skabelsen af merværdien i form af yderligere eller matchende kompetencer.

Kompetence kan også forstås på den måde, at en eller flere partnere alene bidrager ved at stille jord eller ejendom til rådighed i udviklingsperioden. Den skabte merværdi deles af parterne.

Projekt Gruppen investerer principielt ikke i færdigudviklede og driftsklare ejendomme, men alene ejendomme eller jordarealer med udviklingspotentiale, herunder f. eks. bynære landbrugsejendomme med et større jordtilliggende. Udviklingspotentiale defineres af Projekt Gruppen som ejendomme eller jordarealer, der på sigt kan omdannes til boliger, byggegrunde eller erhvervsbyggerier.

Læs mere om Projekt Gruppen her.

Må gerne deles: Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Vores sponsor