Mission / Vision

Mission / Vision

Mission

ErhvervsNetværk 9220 har til formål at samle erhvervsvirksomheder og organisationer med erhvervsinteresser i postnummer 9220. ErhvervsNetværk 9220 vil udvikle det østlige Aalborg ved at skabe attraktive rammer for virksomhederne.  ErhvervsNetværk 9220 vil skabe og bidrage til samarbejde, samhandel og synergi mellem virksomhederne.

Vision

ErhvervsNetværk 9220 vil være opsøgende i erhvervspolitiske overvejelser og danne samarbejder med relevante organisationer, erhvervsfora og myndigheder. ErhvervsNetværk 9220 vil være områdets foretrukne partner i erhvervsmæssige drøftelser. I ErhvervsNetværk 9220 mødes medlemmer for at skabe netværk og udvikling

Vores sponsor