Strategisk fokus

Strategisk fokus

Her kan I se, hvad formanden fortalte til Generalforsamling og Nytårskur d. 1 februar 2017.

Her kan du bl.a. læse om årsager til medlemskab, forventninger, mærkesager osv.

Formandsberetning 2017

Vores sponsor