ErhvervsNetværk 9220

Et netværk med mening

Kernen i ErhvervsNetværk 9220 er medlemmerne.

I netværket kan man deltage i arrangementer, hvor man bare mødes for at mødes.

Har din virksomhed speciel interesse i et område, er der mulighed for at arbejde i en af de eksisterende netværksgrupperne, eller opstarte en ny.

Er dit fokus udviklingen af det østlige Aalborg og de mange muligheder, der er i området, er der oprettet flere udviklingsgrupper.

De arbejder med delmål af det strategiske fokus, bestyrelsen har valgt. Hverken netværks- eller udviklingsgrupperne er statiske, og nye medlemmer er altid velkomne i alle grupper.

Foreningens vedtægter kan læses her:
Vedtægter for ErhvervsNetværk 9220 – Gældende fra 17122012.

Netværksgrupper

Drives af medlemmer. Der arbejdes med/ud fra virksomhedernes interesser. Der refereres til sekretariatet.

Udviklingsgrupper

Drives af bestyrelsen. Strategisk fokus omsat til delmål, rettet mod vores strategi. Arbejder i 9220’s interesse.

Strategisk fokus

”9220’s stemme”. De langsigtede mål er funderet i vision, mission og strategi.

Bestyrelse

Fokuser er på vores mission/-vision og har ansvaret for strategiske fokus. Foreningens talerør.

Sekretariat

Samler alle trådene. Arrangerer events. Står for regnskab og markedsføring.

Vores sponsor