1313/0303-1818

Stress!! Fakta og hvordan du behandler det.

Stress!! Fakta og hvordan du behandler det.

Nye horisonter – JP skriver:

Pensionsselskaber slår alarm over flere stressede danskere
”En stigning på 43 pct. i udgifterne til behandling af stress, er helt vildt«

Artiklen kan du læse her:
Jyllandsposten den 25/2 2018
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10346372/pensionsselskaber-slaar-alarm-over-flere-stressede-danskere/

Af Peter Meldgaard (MySessions.dk)

 width=

Med udgangspunkt i ovenstående eksplosive overskrift, har jeg har valgt at samle information og inspiration omkring stress.

Min oplevelse er at der gemmer sig mange myter omkring stress, at både virksomheder og ansatte ofte har berøringsangst omkring stress, til tider endda tangerende til at indeholde elementer af skyldfølelse eller skam.

Mit mål med denne artikel primært at inspirere dig og din virksomhed til at tænke anderledes om stress.

Sekundært at skabe nysgerrighed omkring andre effektive behandlingsmetoder, der faktisk kan gå hånd-i-hånd med bæredygtig ledelse, bæredygtig arbejdsliv, øget effektivitet og indtjening samt trivsel på arbejdspladsen.

FAKTA OMKRING STRESS:

 • 48% af offentligt ansatte og 38% af private ansatte føler sig stressramte (Megafon)
 • 13% af danskerne led i 2013 af alvorlig stress. (Sundhedsstyrelsen)
 • 500.000 danskere rammes hvert år hårdt af stress. (Sundhedsstyrelsen)
 • 8 ugers sygemelding og derover, 25% chance for ikke at komme på job
 • 12 måneders sygemelding og derovre, mindre end 4% chance for at komme tilbage på job
 • WHO skønner at 2020 vil stress være den største årsag til sygemeldinger – globalt…

FAKTA OMKRING EKSISTERENDE STRESSBEHANDLING:

 • Virksomheder og det offentlige, budgetterer stressbehandling som en omkostning
 • Virksomheder og det offentlige, benytter typisk traditionel stressbehandling med lange forløb
 • Virksomheder og det offentlige, betragter stress som en sygdom
 • 43% af folk med stress har chance for hjertekarsygdomme.
 • Dem der døde var også dem der havde overbevisninger om at stress var farligt.

En gæv Vendelbo, fisker fra Frederikshavn, hørte jeg engang sige:

”Hvis vi gør som vi plejer, så får vi det som vi plejer”

MULIGHEDER VED ET ÆNDRET SYN PÅ STRESSBEHANDLING:

 • Forebyggende stressbehandling og sundhedsfremmende tiltag, er ikke en omkostning
  men en investering med payback på op til 12 gange det investerede beløb
  (Sundhedsstyrelsen & Michigan University)
  https://www.sst.dk/~/media/4E45B1B483914A7EB72C05AE2F8DF8E8.ashx
 • Effektiv stressbehandling tager ikke mere end 3-5 sessioner
 • Hurtig tilbage-på job plan
 • Kortere sygemeldinger
 • Effektiv stressbehandling sikrer fremadrettet tids- og situationstilpasset adfærd og fokus
 • Effektiv stressbehandling sigter mod at stress ikke rammer os igen
 • Effektiv stressbehandling arbejder med indsigt på både situations- og strateginiveau

HAR DU OVERVEJET DIN RISIKOVILLIGHED

VED AT GØRE SOM DU PLEJER?

 • Er trivslen i din virksomhed reduceret pga. stress og tanker om stress?
 • Hvor meget koster stress din virksomhed i tabt eller reduceret produktivitet?
 • Er kulturen i din virksomhed påvirket af stress?
 • Hvor risikovillig er du i forhold til indtjening og trivsel?
 • Hvor meget koster sygemeldinger dig årligt?
 • Hvor lang tid er dine medarbejdere typisk sygemeldt?

KAN DU SIGE JA TIL OVENSTÅENDE, KUNNE DET MÅSKE VÆRE EN GOD IDE AT OVERVEJE EN NY OG EFFEKTIV STRESSBEHANDLING?

 • En metode med fokus på nuet og fleksible værktøjer til at håndtere fremtiden
 • En metode med virkning fra første session
 • En metode uden at skulle rode op i det skete, i barndommen
 • Terapi der hjælper tilbage på sporet
 • Coaching der hjælper med at komme videre og minimerer gentagelser

KOMBINATIONEN, META-KOGNITIV STRESSBEHANDLING & COACHING
Meta-kognitive Stressprogrammer gør sig bemærket ved at hjælpe med umiddelbare, effektive og brugbare resultater.

Typisk rækker 3-5 sessioner og sikrer en hurtig tilbage-på-job plan.
Lange forløb er omkostningstunge og kan have den bivirkning, at være fastholdende.

Stress og udfordringer påvirker os hver især meget forskelligt.
Netop derfor er det specielt vigtigt at behandlingen er designet fleksibel, til at matche og tage højde for den enkeltes indgangsvinkel og behov.
Stressprogrammerne bygger på 3 individuelle moduler, som fungerer som stand-alone eller som et modulært program:

 • Den forebyggende indsats
 • Den behandlende indsats
 • Den opfølgende indsats

Stressbehandlingen er unik i forhold til mange andre gode metoder ved, at bygge på 3 elementer:

 • Meta-kognitiv terapi er den nyeste terapiform, som er udviklet på University of Manchester i Storbritannien, og særdeles effektiv til at undgå eller bearbejde stress.
  Den sikrer fleksibilitet i tanker og adfærd, ”reducerer ”støj på linjen”, skaber indsigt i egne ressourcer og sikrer rummelighed til forandring.
  Meta-kognitiv terapi er videnskabeligt dokumentet særdeles effektfuld i stressbehandling, på både Københavns og Manchester Universitet.
 • coaching hjælper med motivation, implementering og kontinuerlig refleksion af forandringen.
 • opfølgningssessioner efter afsluttet forløb.

En Stressbehandling der kendetegner sig ved at være fleksibelt designet til at kunne anvendes som personlig udvikling, forebyggende stressterapi og terapi for den stressramte.

HVAD GØR ANDRE?

University of Michigan Health Management Research Center har lavet en undersøgelse der viser at virksomheder der investerer i stressforebyggende og sundhedsfremmende tiltag, opnår et afkast på op til 12 gange af det investerede beløb.

En undersøgelse den danske sundhedsstyrelse også refererer til.
Kolding kommune har taget undersøgelsen til eftertragtning og ændret kommunens tilgang til stress og forebyggende behandling.

Med andre ord, penge brugt på forebyggelse er en investering med et fornuftigt afkast, menneskeligt og økonomisk.
HVAD SIGER ANDRE?

”For os handler det om ren bundlinje og medarbejdertilfredshed eller trivsel, og vi har fundet ud af, at disse forhold faktisk hænger sammen.”  – siger partner i en stor Københavnsk advokatvirksomhed

”Jeg har i en nogle år med stor succes henvist patienter til meta-kognitiv stressbehandling, der effektivt har hjulpet dem med at overkomme stress, og på en langt mere overbevisende måde, end jeg har oplevet hos andre” – siger Speciallæge Morten Vaagholt, København

ER DU NYSGERRIG PÅ FLERE FAKTA OG HVAD GØR DU VED STRESS?

Forløbene hjælper med umiddelbar virkning og sigter mod korte effektive forløb.
Lange terapiforløb kan være med til at skabe fastholdelse eller forværring.

Forløbene har klare målsætninger, struktur og succeskriterier.
Forløbene tager udgangspunkt i nuet, der hvor vi er og det der påvirker os.
Stress og udfordringer påvirker os hver især meget forskelligt, hvorfor effektiv stressbehandling skal være designet fleksibelt, til netop at matche og tage højde for den enkeltes forskellige indgangsvinkel og behov.
Meta-kognitiv stressbehandling kendetegner sig ved at arbejde på hele 2 niveauer og sikrer derved en anderledes og større indsigt.

Objekt” niveau, altså specifikke udfordringer, f.eks arbejdspres og situationer, bearbejder vi og inspirerer til nye måder at håndtere sådanne på.

Mange traditionelle stressforløb arbejder med dette niveau.
Strategi/Overbevisnings” niveau, handler om også at bearbejde ANTAGELSER og OVERBEVISNINGER om f.eks. stress og arbejdspres.
For yderligere eller uddybende information, for kommentarer eller tanker, for mere information om behandling, foredrag og workshops er du meget velkommen til at kontakte www.mysession.dk.

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram