2020/0909-1616

Regionsvaskeriet er af Aalborg Kommune indstillet til CSR People Prize 2016

Regionsvaskeriet er af Aalborg Kommune indstillet til CSR People Prize 2016

Regionsvaskeriet samarbejder med Aalborg kommune om at integrere flygtninge på arbejdspladsen, og er af Aalborg Kommune indstillet til CSR People Prize 2016.

Gennem de seneste 15 år har Regionsvaskeriet haft et tæt samarbejde med Aalborg kommunes
integrationsafdeling, om at hjælpe ikke etnisk danske borgere og flygtninge ind på arbejdsmarkedet. I tidens
løb har samarbejdet ført til fastansættelse af omkring 40 medarbejdere.
Den seneste flygtningestrøm, hvor det primært er flygtninge fra Syrien (50%) og Eritrea (30%) – øvrige fra
Irak, Iran, Afganistan, Sudan, Somalia m.fl., hvilket betyder, at mange kommuner lige nu arbejder med at få
flygtningene ind i praktikordninger på arbejdspladserne.
Aalborg har i perioden fra 1. maj 2014 til 1. juni 2016 modtaget ca. 720 nye medborgere. Heraf er ca. 135
under 17 år. Derudover kommer 135 familiesammenførte ægtefæller og børn. Det betyder, at der skal findes
mindst 350 praktikpladser på det private arbejdsmarked, primært inden for brancher med mangel på
arbejdskraft. Det er endvidere målet at der i 2016 skal indgås aftale om mindst 25 IGU-uddannelsesforløb.
Regionsvaskeriet har indgået aftale med Aalborg kommune, om at tage 8 flygtninge ind i et foreløbigt 6 mdr.
praktikforløb, hvor vi bl.a. tilbyder flygtningene danskundervisning (i samarbejde med Aalborg sprogcenter),
tolkebistand, mentorstøtte og evt. efteruddannelse. De 8 borger deles op i to hold

  • 1 morgenhold starter i praktik 6.00-10.00,
  • Fælles sprogundervisning på vaskeriet 10.00-14.00
  • 2. hold starter i praktik 14.00-18.00

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram