1919/0909-1717

Reception: Aalborg Øst rykker sammen og trykker på speederen

Reception: Aalborg Øst rykker sammen og trykker på speederen

Af Kristian Andersen

Erhvervsnetværk 9220 rykker ind i Center for Samskabelse – og professionaliserer sine aktiviteter, siger formand Morten Christensen

Aalborg Øst kommer til stå endnu stærkere – og arbejde endnu tættere sammen om at gøre bydelen til en attraktiv og tryg bydel for både virksomheder og tilflyttere.

Det fastslog formanden for ErhvervsNetværk 9220, Morten Christensen, optimistisk ved en reception i sidste uge, da netværket officielt flyttede ind i det nye Center for Samskabelse, som har adresse i Sundheds- og Kvarterhuset på Fyrkildevej.

Vi kommer længere, hvis vi løfter vores høje ambitioner sammen

Aalborg Øst – 9220 – er en bydel under stor forandring. Projektet 9220 har med ti års indsats på det boligsociale område bidraget positivt til at, der i de seneste og kommende år sker store investeringer i nybyggeri, renoveringer og byudvikling med mulighed for at fremtidssikre en sammenhængende bydel med social bæredygtighed. Den udvikling ønsker Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune at understøtte med en ny boligsocial handlingsplan og oprettelsen af Center for Samskabelse.

-Og det arbejde vil vi i ErhvervsNetværk 9220 også gerne bidrage til. Vi tror i erhvervsnetværket på, at vi i Center for Samskabelse også stærkere kan markere Aalborg Øst som et fantastisk attraktivt erhvervsområde.  Det er derfor vi også flytter ind i Center for Samskabelse. Vi professionaliserer vores sekretariat og flytter dele af det ind i Center for Samskabelse

-Det vil gavne alle parter, at vi står sammen og løfter sammen på vores høje ambitioner for Aalborg Øst, forklarer Morten Christensen.

Sekretariatsfunktioner deles 

Konkret sker der det, at pBang++, som hidtil har drevet sekretariatet løser opgaverne inden for rekruttering af nye medlemmer, tovholder-funktionen for eventgruppen og arbejdet på at udvikle og planlægge fremtidens arrangementer i ErhvervsNetværk 9220. Derudover vil pBang ++ fortsat være tovholder i forhold til drift og udvikling af BusinessNetwork 9220, hvor alle de kendte morgenmøder hører hjemme.

Center for Samskabelse får til gengæld alle de administrative opgaver. Det være sig varetagelse af medlemskartotek, opdatering af hjemmeside og sociale medier, udsendelse af nyhedsbreve, bogholderi og sekretariatsbetjening af bestyrelsen.

Kommer tættere på samarbejdspartnere – og mål

Morten Christensen:

-Bestyrelsen har dermed taget skridt til intensivere og professionalisere indsatsen i ErhvervsNetværk 9220. Og samtidig sikre, at vi kommer tæt på nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere. Det er afgørende, når vi skal nå i mål med realisering af vores ambitionen om blandt andet at udvikle og markedsføre Aalborg Øst som verdens mest bæredygtige erhvervsområde. Det går vi i gang med nu, siger NV9220-formanden.

Yderligere kommentarer:

Morten Christensen, formand for ErhvervsNetværk 9220, tlf. 22 10 35 35

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram