07/01/2020

Projektsamarbejde med cand.it i IT-Ledelse

Kandidatuddannelsen i IT-Ledelse på Aalborg Universitet søger samarbejdspartnere i forbindelse med forårets projektarbejde, med start i februar 2020. Projekterne omhandler procesdesign og værdiskabelse gennem IT.

Hvad får man ud af det som deltagende organisation

Som virksomhed får man et gratis eftersyn af en arbejdsproces efter eget valg samt forslag til hvordan den valgte arbejdsproces kan forbedres gennem organisatoriske tiltag og IT-understøttelse.

Det typiske projekt består af tre dele:

  1. En kortlægning af hvordan den valgte arbejdsproces foregår nu.
  2. Et forslag til hvordan arbejdsprocessen kan forbedres.
  3. Et forslag til en implementeringsplan, der adresserer både organisatoriske og IT-mæssige aspekter af relevans for succesfuld implementering af det fremsatte procesforbedringsforslag.

 

Hvad skal man levere som deltagende organisation

Udgangspunktet for samarbejdet er, at man som virksomhed vælger en konkret arbejdsproces (dvs. en række sammenhængende arbejdsopgaver med et start- og et slutpunkt), som man gerne vil have analyseret. Desuden udpeges der en kontaktperson, som er ansvarlig for samarbejdet.

Derefter:

  1. I januar måned udarbejder virksomhedens kontaktperson og studiets koordinator en oversigtsplan for samarbejdet. Dette foregår via mail.
  2. Kontaktpersonen deltager i en projektbørs på Aalborg Universitet, hvor der er mulighed for at møde de studerende. Projektbørsen finder sted i starten af februar 2020 (i uge 6, dato følger senere).
  3. I løbet af februar, marts og april afholdes 3-4 dataindsamlingssessioner (af max 2 timers varighed) hvor de studerende har adgang til relevante nøglepersoner. Hvor mange der rent faktisk skal deltage, afhænger af det konkrete projekt.
  4. Skriftligt materiale stilles til rådighed for de studerende.
  5. Der afsluttes med en præsentation, hvor de studerende fremlægger deres resultater.

 

Med undtagelse af projektbørsen, finder samarbejdet med de studerende sted i egen organisation og via inddragelse af relevante medier såsom telefon, mail og skype.

 

 

 

Vi vil gerne høre fra dig snarest, både hvis det har interesse og hvis det ikke har. Hvis vi ikke har modtaget svar inden, tillader vi os at kontakte dig telefonisk.

 

Om studiet

De studerende er kandidatstuderende som startede på deres overbygningsuddannelse i september 2019. Her kan du læse mere om uddannelsen. Der er i alt 60 studerende som arbejder sammen i 11 grupper og projektet foregår på kandidatuddannelsens 8. semester.

 

Kontaktoplysninger

Alexander Pedersen

Studentermedhjælper | Kandidatuddannelsen: IT-Ledelse | Studienævnet for Digitalisering

Samfundsvidenskabeligt fakultet, Institut for Politik & Samfund

T: (+45) 2046 8860 | E-Mail: alexanderp@dps.aau.dk

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram