1010/0707-1717

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Kære medlemmer i NV9220

 

Bestyrelsen har i de seneste 6 måneder arbejdet målrettet med at professionalisere den samlede indsats i netværkets mange forgreninger, herunder, i første omgang, Business Network 9220 morgenmøder samt sekretariatets arbejde.

Baggrunden for denne første ændring skal ses i sammenhæng med oprettelse af Center for Samskabelse (CfS), som Himmerland Boligforenings boligsociale helhedsplan er navngivet. I tæt samarbejde med Aalborg Kommune og en række centrale aktører, herunder NV9220, arbejder CfS ud fra en fireårig boligsocial helhedsplan, som er støttet af Landsbyggefonden.

For at skabe større sammenspil mellem NV9220 og CfS for at løfte opgaven, har bestyrelsen besluttet, at det nuværende sekretariats opgaver fremover deles mellem P. Bang++ og CfS.

Bang++ skal fremadrettet løse opgaver indenfor rekruttering af nye medlemmer, være tovholder for eventgruppen, og udvikle og planlægge fremtidige arrangementer i regi af NV9220. Derudover er P. Bang++ udpeget til at være tovholder for Business Network 9220, hvilket bl.a. indebære at arrangere og afholde morgenmøder fremover.

CfS får alle administrative opgaver, herunder varetagelse af medlemskartoteket, opdatering af hjemmeside og sociale medier, udsendelse af nyhedsbreve, deltagelse i bestyrelsesmøder med henblik på referat, samt bogholderifunktionen og kontakt til revisor i forbindelse med regnskab m.m.

Bestyrelsen har hermed taget skridt til at intensivere indsatsen for en professionalisering af sekretariatsfunktionens samlede opgaveportefølje samt Business Network 9220 arrangementer, ved en bedre koordinering af opgaverne.

 

For evt. spørgsmål kan undertegnede kontaktes

 

På bestyrelsens vegne

Morten Christensen

Formand

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram