29/04/2016

SWECO

SWECO

Du får høj faglighed som fundament for alle ydelser, når du bruger Sweco som rådgiver og managementkonsulent. På dette fundament bygger vi bæredygtighed i bred forstand, så du er sikker på både klimamæssig og økonomisk bæredygtighed i alle dine projekter.

SWECO arbejder på vækstmarkeder inden for vand, energi, transport, planlægning og design, og har opbygget en organisation, der giver dig mulighed for at trække på ekspertiser på tværs af landegrænser i hele Europa. På denne måde kan du få rådgivning af høj international standard med inddragelse af de enkelte landes styrkepositioner og største faglige kapaciteter.

Byggeri

Størstedelen af verdens befolkning lever i urbane miljøer. Det indebærer en stor udfordring for bygninger og byer med pres på ressourcer. Sweco kan hjælpe dig med at udvikle bygninger og byliv, der skaber værdi for mennesker og miljø.

Infrastruktur

Livskvalitet, konkurrencekraft og økonomisk vækst i det danske samfund er afhængig af stor mobilitet og effektive transportløsninger.

Forsyning

Klimaændringer, øget nedbør og omlægning af energiforsyningen i Danmark stiller nye krav til kommuner og forsyningsselskaber med hensyn til rent vand og stabil energiforsyning.

Natur, Miljø og Klima

Alle Swecos rådgivningsopgaver indeholder i dag elementer af bæredygtighed for at projekterne kan leve op til de øgede behov for at passe på natur, miljø og klima.

Industri

Danske industrivirksomheder står i disse år over for markante udfordringer, som stiller store krav til effektiv produktion og målrettet energioptimering.

Management

Sweco har en omfattende rådgivererfaring på managementniveau i både Danmark og udlandet. Den kan du trække på til dine planlægnings- og beslutningsprocesser vedr. økonomi, udvikling, effektivisering, forandring, CSR og globalisering.

IT

Effektive digitale løsninger og processer har stadig større betydning for de offentlige forvaltningers opgaveløsninger og borgerservice, ligesom private virksomheders konkurrenceevne er afhængig af sikre IT- løsninger.

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram