2626/0404-1616

RGS 90 A/S er nyt medlem

RGS 90 A/S

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990) er med 22 modtageanlæg i Danmark, og ca. 160 medarbejdere, en af Skandinaviens største miljøvirksomheder, og håndterer mere end 3 mio. tons affald og forurenet jord årligt. Selskabets kerneaktiviteter er en vigtig faktor i bestræbelserne på at modvirke klimaforandringer og sikre rent drikkevand for de kommende generationer.

Men drikkevand er en knap ressource, og det er fuldstændig afgørende, at jordforurening ikke blot flyttes men renses, så miljøfremmede stoffer ikke udvaskes til drikkevandsreserverne. Blot en dråbe olie er nok til at gøre 1.000 liter vand udrikkelig.

RGS 90 tilbyder alle former for jordrensning. Gennem nøje overvågede processer sikres det, at jord, der forlader anlæggene, overholder alle standarder for genanvendelse. Renset jord fra RGS 90 nyttiggøres i samfundsnyttige projekter, så som kystsikring, landskabs-modellering og støjvolde.

Der er i dag øget fokus på miljørigtige løsninger for virksomheder. RGS 90 tilbyder behandling af forurenet jord og oparbejdelse af affald til genbrug, herunder bygge- og anlægsaffald samt eftersortering af affald fra de kommunale genbrugsstationer.

Du kan læse mere om RGS 90 her

images

 

 

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram