1919/1010-1515

KAAI

Har du styr på din virksomheds brandsikring?

Forsikringspræmien falder, og sikkerheden stiger. Argumenterne for at kigge på virksomhedens brandsikkerhed er mange. Op mod 80 % af de industri- og produktionsvirksomheder, der rammes af et større produktionsstop som følge af en brand, er ikke i drift 1½ år efter branden.

Rådgivningsvirksomheden KAAI oplever i øjeblikket en stigende efterspørgsel efter professionel brandrådgivning og har netop udvidet rådgiverstaben med en af landets førende brandeksperter.

Det er ingeniør og master i brandsikkerhed, Kenneth Hougaard Jensen, der fremover står i spidsen for KAAIs brandrådgivning.

”Kenneth Hougaard Jensens baggrund er unik, da den ikke alene bygger på teoretisk viden, men også erfaringer fra kommunal sagsbehandling samt udrykningserfaring som brandmand, indsatsleder og beredskabsinspektør”, fortæller direktør Jens Kærsgaard fra KAAI og uddyber:

”Tidligere blev Brandsikring og –rådgivning ofte en ekstra byrde for at få byggesagen godkendt. Hos KAAI går brandrådgivning hånd i hånd med de øvrige fagdiscipliner inden for byggeriet. Og i kraft af vores stærke, tværfaglige organisation har vi allerede i den indledende fase af et projekt mulighed for at tænke de mange forskellige hensyn ind i løsningerne. For bygherren betyder det, at vi kan sikre en bedre samlet økonomi i projektet”.

Regler er baseret på erfaringer

Kenneth Hougaard Jensen sætter også ord på, hvordan brandrådgivning bidrager til bedre løsninger:

”Fælles for alle opgaver med brandrådgivning er, at det skal skabe tryghed for brugerne af ejendommen, sikkerhed for at brandsikringen lever op til alle gældende krav. Og sidst – men ikke mindst – at bygherren kan regne med at få en økonomisk optimal løsning”.

Udgangspunktet for reglerne omkring brandsikring er de gange, hvor det er gået alvorligt galt – lige fra Københavns brand i 1728 til branden på Hotel Hafnia i 1973. Regelsættet for brandsikring består derfor i dag af flere lag krav, som udspringer af brande, med store konsekvenser og hvor man efterfølgende indarbejdede forholdsregler for at undgå gentagelser. Det betyder til gengæld, at man i dag er nødt til at se ind bag kravene og forstå intentionerne, hvis man vil lykkes med at lave løsninger der giver mest tryghed og sikkerhed for pengene.

KAAI har samlet ingeniører, arkitekter og teknikere i et stærkt fagligt team og ud over Aalborg kontoret holder virksomheden også til i Aarhus og København. Konceptet med totalrådgivning ét sted er blevet en succes. Virksomheden vokser og løser i dag opgaver for boligselskaber, undervisningsinstitutioner, regioner, kommuner og private investorer over hele landet. Læs mere om KAAI her.

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram