1717/0505-1717

Askehave & Askehave

Askehave & Askehave

Askehave & Askehave tilbyder konsulentbistand i forbindelse med kvalitets- og miljøledelse med henblik på ISO-certificering samt projektledelse og hjælp til procesoptimering. Deres primære målgruppe er små og mellemstore virksomheder, der først og fremmest har fokus rettet mod deres kerneydelser, som ønsker at anvende miljøledelse langsigtet og strategisk, og som vælger at outsource miljøledelses-konceptet. De fører virksomheden frem til ISO 9001 kvalitetsledelse og ISO 14001 miljøledelse certificering.

Komptetencer

Kvalitets- og miljøledelse er processer, der løber over længere tid, og som forudsætter fokus og opfølgning på de opstillede mål og strategier. Derfor arbejder Askehave & Askehave med et koncept med en 3-årig samarbejdsaftale med opfølgning 2-4 gange årligt efter behov samt en årlig kvalitets- og miljøredegørelse.

Massebalanceregnskabet redegør for energi- og ressourceforbrug fordelt på produktion, administration og velfærdsressourcer. De analyserer forbrugs- og driftsprodukternes livscyklus – både de interne og de eksterne. De opstiller målsætninger og mål for det kommende år f.eks. reduktion af drivmidler, CO2, papir, vand, proces-optimering o. lign.

Askehave & Askehave ApS tager udgangspunkt i Lean & Green, der anskuer virksomheden ud fra et holistisk synspunkt. Alle virksomhedens processer og ressourcer revideres i regnskabsform - massebalanceregnskabet

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor har arbejdsmiljø og trivsel stor indflydelse på virksomhedens produktivitet - og dermed på bundlinjen. Deres koncept målretter APV og trivselsmålingerne imod virksomhedens strategiske mål og gør dem målbare og sammenlignelige over tid. De udfører konsulentarbejde i CSR - Corporate Social Responsibility baseret på LEAN & GREEN tankegangen

Læs meget mere her

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram