1616/0101-1717

Aalborg Øst's nye advokatfirma

Aalborg Øst's nye advokatfirma

Ulrik Andreas Henriksen er advokat og indehaver af eget advokatfirma. Geografisk dækker han hele Nordjylland, og har kontor i udkanten af Aalborg tæt ved motorvejen, nærmere bestemt Gistrup.

Ulriks advokatfirma bygger på følgende 3 værdier

Værdi 1 – Høj faglighed

Firmaet er et specialistkontor og prioriterer efteruddannelse og medlemskab af faglige foreninger for at sikre høj faglighed i behandling af de sager firmaet påtager sig. Det er derfor heller ikke alle sager vi kan hjælpe dig med.

Ulrik er specialiseret inden for familieret, arveret, bolighandler, strafferet og konkursret. På hans hjemmeside www.uahlaw.dk kan du læse meget mere.

Værdi 2 – Ordentlighed

En advokat er underlagt en lang række regler om god advokatskik, som har til formål at sikre, at advokaten kan fungere som en uafhængig og fagligt kompetent rådgiver. Advokaten skal i sit arbejde være grundig og samvittighedsfuldt, og advokaten skal fremme sine sager med fornøden hurtighed.

Kort sagt – en advokat skal opføre sig ordentligt og være til at stole på.

Værdi 3 – Fair og gennemskuelig pris

Ulrik arbejder ikke gratis, men kan tilbyde konkurrencedygtige priser. Det kan lade sig gøre, da han ikke har udgifter til en dyr husleje i midten af Aalborg. Du kan altid kontakte han for et prisoverslag på din sag, og det koster ikke noget at spørge.

Hvis du vælger Ulrik som din advokat, vil du ved sagens oprettelse modtage ordrebekræftelse med beskrivelse af opgavens omfang samt overslag over forventet honorar samt øvrige udgifter. På den måde er forventningerne afstemt fra starten og opgavens omfang kan eventuelt rettes til.

Ulrik er som advokat beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet. Herudover er han medlem af Brancheorganisationen Danske Advokater. Ulrik har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikring er tegnet gennem Tryg Forsikring A/S. Herudover opfylder han advokatsamfundets regler om god advokatskik samt sørger for løbende at vedligeholde min faglighed ved efteruddannelse.

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram