1111/0505-2323

Mod lysere tider – eller hvad?

Høje energipriser, rentestigninger, sikkerhedspolitiske trusler og mangel på kvalificeret arbejdskraft. Sådan så vinteren ud for mange virksomheder. Nu går det mod lysere tider. Eller hvad? Det satte vi fokus på, da vi inviterede medlemmer og andre interesserede til en spændende temaeftermiddag 9. maj 2023 hos Det Nordjyske Mediehus.

Programmet bestod blandt andet i, at adm. dir. Allan Søndergård Jakobsen fra STERKE, CEO Lisbeth Barnbæk Nielsen fra BM Silo og indehaver Henrik Staun fra Byggefirmaet Staun gav hver deres bud på, hvordan det er lykkedes at komme igennem udfordrende tider og hvordan de vil tackle fremtiden. Her er essensen af deres indlæg:

Allan Søndergård Jakobsen fortalte om fusionen mellem Aalborg Maskinfabrik og Maskinfabrikken Fuglsang. Der var i firmaerne en erkendelse af, at man var nødt til at blive større. Men coronaen fremskyndede måske, mente han, processen. I de seneste år har man måttet leve med, at prisen kun gælder én dag. Det kræver helt nye måder at arbejde på, også i forhold til kunder.

Allan Søndergård Jakobsen understregede vigtigheden af, at der på ledelsesniveau sættes en retning. Der skal være en kaptajn, der har den fornødne erfaring til at sætte – og eventuelt justere – kursen.

STERKE har stort fokus på, hvordan man holder på medarbejderne. Der er og har været ansat mange udlændinge. Nogle rumænere har følt sig så godt behandlet, at familierne er flyttet til Danmark – og lige nu ansætter man mange portugisere.

Lokation af virksomheden i umiddelbar nærhed til store kunder er et vigtigt konkurrenceparameter, ligesom kvalitetsstyringscertificeringer er et absolut krav for at få adgang til at byde på opgaver, som udbydes af store kunder.

Præsentation

Lisbeth Barnbæk Nielsen beskrev en virksomhed etableret af den nuværende hovedaktionærs far og i mange år af ham og sønnen drevet efter en “det, der faldt ned i vores turban-strategi”. Virksomheden producerer stålsiloer, og noget af det, der gør siloerne unikke, er, at de sælges som et “Ikea-samlesæt”.

Med Lisbeth Barnbæk Nielsen ved roret og med en kapitalfond som medejer arbejdes der nu mere struktureret med at opdyrke nye kunder. Blandt en række initiativer er, at man mere systematisk arbejder med data, som nu blandt andet er omsat til virksomhedens første ESG-rapport. BN Silo går nu i gang med et nyt projekt: Udarbejdelse af et klimaregnskab.

Virksomheden ansætter helt bevidst folk fra kanten af arbejdsmarkedet. Ligeledes har man indledt et samarbejde med en lokal folkeskole, der gør, at elever kan løse opgaver med afsæt i virksomhedens produkter og måske senere få et arbejde, der senere igen måske kan føre til et lærlingejob.

Virksomheden afsætter 60 procent af produktionen til svinesektoren, så dens vanskeligheder giver lige nu også store udfordringer for BM Silo.

Præsentation

Henrik Staun fortalte, at han i 1996 etablerede virksomhed med en kompagnon – et firma, som i 2019 måtte erklæres konkurs, hvorved 100 mistede jobbet. Det var også for ejerne en barsk omgang. Henrik Staun valgte, med opbakning fra familien, som gik aktivt ind i projektet, at etablere et nyt firma, der helt bevidst skal være og forblive mindre end det gamle. Målet er ikke at komme over 25 ansatte – heraf er fem-seks lærlinge, for det er vigtigt, at branchen selv bidrager til at sikre, at der også i fremtiden er arbejdskraft.

Konkursen var også lærerig. Henrik Staun føler således, at han nu på en helt anden måde end før er tæt på alle forretningsgange og har kunnet konstatere, at indtjeningen ikke er så ringe endda.

Henrik Staun beskrev også en række udfordringer, som alle i branchen – og i erhvervslivet – har oplevet de seneste år. En akut opstået mangel på bestemte produkter førte til, at manglen blev “gejlet op”, og at priserne steg helt ekstremt. Nu er det på et mere fornuftigt leje, og Henrik Staun sagde, at de seneste seks uger for alvor har givet ham en tro på, at tingene er vendt, og at det går mod lysere tider.

Præsentation 

Eftermiddagens program bød også på et indlæg af erhvervskonsulent John Büchler fra BusinessAalborg. Han forklarede kort om erhvervskonsulenternes rolle som en uvildig og fortrolig sparringspartner for virksomheder i Aalborg. BusinessAalborg mødes årligt med cirka 1.000 virksomheder og får dermed en bred indsigt i, hvad det er som både udfordrer og understøtter udvikling af de aalborgensiske virksomheder. Erhvervskonsulenterne dækker et bredt felt af fagområder og deres dør står åben for de virksomheder, der ønsker sparring – såvel hvis det drejer som udforinger, som står i vejen, som hvis man har ideer og ønsker om udvikling af forretningen i Danmark eller på eksportmarkederne BusinessAalborg hjælper også på vej i junglen af tilskudsmuligheder til udvikling af virksomheden.

Præsentation

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram