2727/0909-2323

Mere international grundskole nu

Efter et par års forarbejde ser der nu ud til at være god fremdrift i overvejelserne om en udbygning af det internationale skoletilbud i Nordjylland.

Aalborg har haft en international skole – i en længere årrække lokaliseret hos Skipper Clement Skolen – siden 2001. Den lagde forsigtigt ud med et par håndfulde elever, men er over årene vokset til et omfang, hvor den ikke længere kan rumme alle, der gerne vil gå i en international grundskole.

I det kommunale budget 2022 afsatte byrådet penge til en behovsanalyse. Den viser, at der er grundlag for – ud over det allerede eksisterende tilbud – at etablere en international grundskole med det mål at have 200-240 elever, hvor børn af udenlandsk arbejdskraft udgør omkring 60 procent. De øvrige elever vil typisk være børn af forældre, der afventer eller vender hjem fra udstationering i udlandet eller som af andre årsager gerne vil give deres børn en international grundskole.

Undersøgelsen taler om en markant stigning i antallet af udlændinge med beskæftigelse i Aalborg Kommune og i Nordjylland generelt. Det er også det billede, vi oplever i erhvervsforeningen ErhvervsNetværk 9220.

ErhvervsNetværk 9220 deltog for ganske nylig i et dialogmøde, hvor skoleleder Peter Würtz fra Skipper Clement Skolen understregede, at man gerne vil løfte den opgave, det er, at Aalborg og Nordjylland får et fremtidssikret internationalt grundskoletilbud – og i øvrigt gerne udbygget til også at rumme en international børnehave. Af drøftelserne fremgik, at det ikke er så ligetil endda at udvide Skipper Clement Skolen på den nuværende placering. Blandt andet i det lys foreslog vi, at man overvejer at etablere en fuldgyldig afdeling af den eksisterende skole på det sted, hvor der er et særlig stort behov – nemlig i Aalborg Øst.

De gode argumenter for en placering i postnummer 9220 er mange: Her er et stort antal virksomheder med internationale medarbejdere. Her er et universitet med internationale studerende, undervisere og forskere. Her er god infrastruktur med både den nye plusbusrute og nærhed til motorvejsnettet. Her er gode fritidsfaciliteter i form af blandt andet Gigantium, som der uden tvivl vil kunne spilles sammen med. Her er faktisk også plads til at bygge en ny skole, hvis det er det, der bliver valget. Og så er her et betydeligt potentiale i kølvandet på det nye sygehus, specialiserede internationale virksomheder og nye forskningsmiljøer, der vil søge nærheden til sygehuset – blandt andet i den netop offentliggjorte Medi Park i regi af NOVI.

Flere virksomheder med en international medarbejderstab har allerede tilkendegivet, at de gerne vil bakke op om et udbygget internationalt skoletilbud. Naturligt nok som aftagere af ”produktet”, men muligvis også på finansieringssiden. Andre har måske ikke den mulighed, men det er vigtigt, at også de er med til at drive projektet fremad. Vi ved, at Aalborg Universitet – som måske Aalborgs største internationale arbejdsplads – har en stor interesse i og bakker op om projektet. Universitetet er dog underlagt investeringsmæssige begrænsninger, men kan have muligheder for at bringe andre ekspertiser i spil, eksempelvis når det gælder fundraising.

Naturligvis er der udfordringer forbundet med at udbygge et grundskoletilbud af internationalt tilsnit, men som så ofte rummer udfordringerne også muligheder. Det må vi evne at drage fordel af – og endnu en gang vise, at vi faktisk godt kan flytte noget, når bare vi står sammen om det.

Som det nok er de fleste bekendt, skaber ErhvervsNetværk 9220 strategiske samarbejder i Nordjyllands erhvervsmæssigt største vækstområde. Vi arbejder for mere samarbejde, mere synergi og mere bæredygtighed. Det er derfor naturligt for os at række ud til alle gode kræfter i bestræbelserne for at etablere en international skole i det østlige Aalborg.

Formand Lars Jøker og næstformændene Mette Schmidt og Ole Nielsen
ErhvervsNetværk 9220

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram