0505/0404-1616

Konference om Socialøkonomisk Jobskabelse 9220

Socialøkonomisk Jobskabelse i 9220

Torsdag den 31. marts 2016 var Himmerland Boligforening og Fokus Folkeoplysning vært ved en konference om levedygtige socialøkonomiske virksomheder i Aalborg Øst. Konferencen er en del af et projekt om videreudvikling af socialøkonomisk virksomhed, og er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet. Med knap 100 deltagere, af både folk fra erhvervslivet, fra forskellige dele af Aalborg Kommune, fagforeninger, beboere fra lokalområdet samt meget interesserede gæster fra bl.a. Thisted og København, blev det en meget givtig konference med fokus på socialøkonomisk jobskabelse.

 
Efter velkomst ved direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening og rådmand Mai-Britt Iversen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune, var der forskellige oplæg om allerede igangværende socialøkonomiske virksomheder.
Stepan Lee, direktør for IT-virksomheden Nordvirk i Aabybro, fortalte om, hvordan de er lykkedes med at skabe en socialøkonomisk virksomhed, som aftager brugt IT-udstyr, reparerer det og sælger det videre. De beskæftigede er unge med autisme.
Bjørn Salling, administrerende leder af Kaffé Fair, fortalte bl.a. om, at man i starten havde sine tvivl om at placere en afdeling af Kaffé Fair i Aalborg Øst, men grundet bydelens evne gennem årene til at mobilisere erhvervsfolk, kommunen og mange andre interessenter, var det ikke svært. Kaffé Fair er et projekt for aktivitetsparate unge, der laver sund mad forskellige steder i Aalborg, heriblandt Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst. Kaffé Fair stod også for forplejningen til konferencen.
Den sidste af formiddagens oplægsholdere var Trine Panton, som er daglig leder af interiørdesignvirksomheden Place de Bleu i København, hvor indvandrerkvinder bl.a. syr puder af overskudstekstiler. Puderne m.v. sælges på lige fod med designmærker som Hay og Ferm Living.

 
Oplæggene blev opsummeret af Ulrik Haumann, direktør og forretningsudvikler i Den Sociale Kapitalfond. En af hans mange pointer var, at socialøkonomisk virksomhed kræver en vis risikovillighed, og at det er en rigtig god idé at skabe partnerskaber og gøre brug af hinandens ressourcer for at lykkes.
Efter frokost var der inviteret til 3 workshops, hvor deltagerne kom med input til udvikling af forretningsideer. Workshoppen ”Beboerservice – tryghed og trivsel” havde fokus på boligforeningernes rolle i forhold til socialøkonomisk virksomhed. Her var et af forslagene at lave et servicecenter for beboerne, hvor de kunne få hjælp til forskellige opgaver, f.eks. IT. Et andet forslag var at lave en overskudsmadbutik.

I workshoppen ”Lokalproduktion af fødevarer” blev der arbejdet med idéen om at lave et lokalt væksthusgartneri, evt. placeret på taget af en eksisterende industribygning og på denne måde udnytte overskudsvarme til lokalproduktion af grøntsager. I den sidste workshop ”Miljø og Genbrug” blev der udviklet idéer omkring lokal recycling og upcycling, og hvordan man lokalt kan koble socialøkonomisk virksomhed til genbrug, reparation af genbrugsting og det at lave brugt om til nye produkter.

 
Efter en kort opsummering af de mange fremsatte forslag bad Erhvervsnetværk 9220 om ordet. De var blevet så inspireret af de mange tiltag og ideer på konferencen, at de ville tage det med på et kommende bestyrelsesmøde med henblik på at arbejde videre med emnet. Ligeledes vil Fokus Folkeoplysning og Himmerland Boligforening følge op på idéerne fra konferencen med sigte på at få nye samarbejder i gang omkring socialøkonomisk virksomhed i Aalborg Øst.

 

Konference 21 himmerland

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram