18/12/2015

Glædelig jul, godt nytår og tak

Glædelig jul, godt nytår og tak

Fra forskellige sider er det gennem tiden blevet påvist, at virksomheder, der har defineret deres strategi for værdiforøgelse gennem innovationsdrevet organisk vækst, generelt har højere succesrate end deres konkurrenter.

ErhvervsNetværk 9220 er vokset støt, gennem de 5 år der er gået siden etableringen. Vi tæller nu mere end 140 medlemsvirksomheder, og tallet vokser måned for måned. Medlemmerne er mere eller mindre kommet af sig selv de seneste år og deres lyst til at medvirke til udvikling af netværket er udtalt. Vi står i en situation, hvor der er oprettet venteliste til vores morgenmøder ligesom der er kommet flere forslag til nye interessante fokusområder. Bestyrelsen har på det netop afholdte strategimøde derfor besluttet, at medlemmernes lyst til netværket og dets yderligere vækst skal prioriteres højest.

2015 har på alle måder været et fantastisk år for ErhvervsNetværk 9220. Om vores succesrate har været højere end andre netværks skal forblive usagt, men ét er sikkert; vi er kommet for at blive, og det er vores medlemmer også. Den flotte deltagelse i den nyligt udsendte medlemsundersøgelse viser med stor tydelighed, at medlemmerne bakker op og samtidig ønsker at udvikle. Dét er innovativ organisk vækst.
Stor tak til alle der har medvirket ved undersøgelsen, og derved er med til at påvirke retningen.

Her på en af årets sidste dage, vil jeg gerne takke alle for den store opbakning og samtidig ønske alle medlemsvirksomheder og deres medarbejdere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Morten Christensen
Formand

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram