1313/0606-1616

ErhvervsNetværk 9220 integrerer flygtninge!

ErhvervsNetværk 9220 integrerer flygtninge

Mandag d. 6. juni afholdt ErhvervsNetværk 9220 et integrationsarrangement hos Nordjyllands Regionsvaskeri på Svendborgvej i Aalborg Øst. På mødet deltog repræsentanter fra Aalborg Kommunes beskæftigelsesafdeling, lokale virksomheder, faglige organisationer og socialøkonomiske virksomheder.

Rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Mai-Britt Iversen fortalte om Aalborg Kommunes integrationsindsats, mens virksomhedskonsulent, Søren Skipper Frandsen fortalte om de støttemuligheder som virksomhederne og flygtninge har til rådighed til integrationsarbejdet. Til slut fortalte Susanne Lund og Morten Christensen fra Nordjyllands Regionsvaskeri om deres erfaringer med at integrere flygtninge.  Flere af de deltagende virksomheder har allerede flygtninge på arbejdspladsen, og mange viste interesse for at deltage i det videre integrationsarbejde. Regionsvaskeriet stiller sig bl.a. til rådighed for sprogundervisning af flygtningene.

Mandag 27. juni deltager Formanden for ErhvervsNetværk 9220, Morten Christensen i et integrationsmøde på borgmesterkontoret med Borgmester, Thomas Kastrup Larsen-, Rådmand, Majbrith Iversen og repræsentanter fra erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og uddannelsesinstitutioner. Mødet vil omhandle udfordringerne ved at integrere flygtninge.

integration2integratione1

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram