30/05/2017

Drøftelser mellem RAL og Aalborg Havn om det fortsatte samarbejde

Drøftelser mellem RAL og Aalborg Havn om mulighederne for det fortsatte samarbejde

Dagsordenen for mødet blev allerede aftalt i Nuuk torsdag den 2. februar ved et lignende møde mellem direktionerne. Aalborg Havn Logistik A/S præsenterede på det tre timer lange møde et samlet bud på et nyt koncept efter 2022, når den nuværende basishavnaftale løber ud.

– Vi har igen haft et – efter min mening – positivt og frugtbart møde. Vi har præsenteret RAL for en prisstruktur, der matcher den nye samarbejdsmodel, hvor RAL har reduceret sine aktiviteter i Danmark. Nu skal RAL i gang med at se på tallene til næste møde, der forventes afholdt i juni måned 2017, siger Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Samarbejdsmodellen betyder, at Aalborg Havn kan overtage ansvaret for containerterminalen fra 2023.

RAL havde siden seneste møde frigivet tegninger og tekniske data på deres nye 2.150 TEU store containerskib, der er under konstruktion. Det ser ikke ud til, at det nye skib, som RAL forventer leveret medio 2019, kommer til at give udfordringer med vanddybden i Limfjorden.

Med en ”design draft” på ni meter vil det ikke give problemer i hverken sejlløb over Hals Barre eller langs kajerne i Aalborg Havn Øst, og dermed skal der ikke uddybes. Der skal sandsynligvis laves en mindre udvidelse og oprensning af vendebassinet foran indsejlingen til havnen, men det kan være klar allerede i 2018. Vi er til gengæld sikre på, at havnen skal ud og anskaffe én eller to nye gantrykraner i panamax-størrelse til betjening af det nye skib. Vi regner p.t. på RAL’s krav til hastigheden i forbindelse med håndtering af det store skib, og beregningerne kan indikere, at havnen skal investere i to store kraner. Vi går nu i gang med at lave specifikationerne til kranerne og sender det i EU-udbud over sommeren, siger Claus Holstein.

Den nuværende gantrykran kan ikke betjene skibe med en bredde med 12 rækker containere, og desuden er kranen fra 1998, så den trænger til at bliver aflastet. Aalborg Havn ser det nye koncept som en mulighed for at få opgraderet kranteknologien, det giver en god start på udviklingen af den nye terminal, som skal sikre, at Aalborg Havn kan fortsætte væksten, når den nuværende kapacitet forventes fuldt udnyttet i 2022.

Aalborg havn Logistik A/S orienterede ligeledes RAL om, at havnen er i gang med at udvikle et frysehus/logistikcenter-projekt i Nuuk, som kan være med til at udvikle Sikuki Havn som et Hub for eksport af frossen fisk. Projektet præsenteres i løbet af sommeren i sin endelige form. I basishavnaftalen er der indskrevet en udvidelse af frysehuskapaciteten med 50 % i Aalborg, men med de nuværende planer hos RAL vil det give mere mening, at frysehuset etableres i Nuuk.

Claus Holstein forventer, at projektet vil skaffe permanent arbejde til mere end ti personer.

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram