2020/0707-2323

CrossLearn:Virksomhed – Hva’ det?

CrossLearn:Virksomhed er et nyt læringskoncept, der skal bygge bro mellem virksomheder og folkeskolen i det østlige Aalborg.

ErhvervsNetværk 9220, virksomhederne Arkil og Artelia, Herningvej Skoles udskoling (7a & 7b), Helhedsplanen Øst & SØ i Centrum, Center for Samskabelse og MentorGESTUS har forpligtet sig til et nært samarbejde om læringsbesøg på virksomhederne i tre år.

Frank Rudolph, der er tovholder for konceptet, fortæller:

"Konceptet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Center for Samskabelse, 7. årgangs lærerteam i udskolingen på Herningvej Skole, Susanne Ørnbo (leder i Rådgivningsfirmaet Artelia) og René Hald (afdelingschef i Arkil). Med sin pædagogiske ramme omkring læringsbesøg og det tætte samarbejde mellem virksomhed og skole i tre år er CrossLearn: Virksomhed som et sammenhængende brobygningsprojekt det første af sin slags. Formålet er, at eleverne får kendskab til de mange uddannelses- og erhvervsmuligheder, der findes på et mangfoldigt arbejdsmarked. Lærer om dansk arbejdsmarkedskultur. Får mulighed for at spejle sig i forskellige rollemodeller og kan se en mening og sammenhæng med det, de undervises i i skolen og den praktiske verden, de lever i. Men også oplever praksisnære læringsforløb i en virksomhed, som samtidig får mulighed for at påtage sig et konkret lokalt socialt ansvar og sprede budskabet/fortællingen om deres virksomhed. Sidst men ikke mindst får skolen mulighed for at implementere 'den åbne skole' på en konkret og håndgribelig måde."

Frank Rudolph fortæller, at der er en tydelig pædagogisk ramme for et læringsbesøg i CrossLearn:Virksomhed:

"Det er skolen, der har 'temapligten'. Det vil sige, at det er skolen, der til de to årlige evaluerings- og planlægningsmøder medbringer et tema, som eleverne skal arbejde med i undervisningen. Dette tema overføres til virksomheden og skaber et nyt læringsrum. Et læringsbesøg starter i klassen, hvor eleverne forbereder sig på det kommende læringsbesøg. Det kan være, de skal have viden, det kan være, de skal forberede materiale til brug ved læringsbesøget eller andet. Dernæst er eleverne på det egentlige læringsbesøg på virksomheden, hvor de arbejder med det tema, som er tilrettelagt i et samarbejde mellem skolen og virksomheden. Læringsbesøget slutter med en efterbehandling, typisk hjemme på skolen. Resultatet af læringsbesøget sendes efterfølgende til virksomheden."

Konceptet har været i gang siden 1. marts med i alt fire læringsbesøg inden sommerferien. Og alle involverede er enige: Det har været en utrolig spændende og givende oplevelse med CrossLearn:Virksomhed.

"Både læringsmæssigt for eleverne og så sandelig også for de voksne. Lærergruppen har fået et indblik i de mange læringsmuligheder, der er i virksomhederne i det østlige Aalborg, særligt Arkil og Artelia. Og virksomhedslederne har fået et større indblik i folkeskolens læringsprocesser og de dejlige børn og unge, vi har i Aalborg Øst. En win-win situation, vi allerede nu glæder os at dyrke yderligere de næste par år", siger Frank Rudolph.

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram