0404/0303-1515

Business Network 9220

Business Network 9220

Version 2015

Omkring 60 personer fra næsten ligeså mange virksomheder vil gerne være med, og mange af dem mødte frem til kick off den 26. februar på NOVI.

På mødet fremlagde tovholder Jørgen Hedevang sine vinkler på netværkets fokusområder og organisering, og mødedeltagerne tilkendegav støtte til tankerne – inklusive spørgsmål og forslag til underbygning af idéerne.

Sekretariat og tovholder konkluderer, at det er væsentligt, at

  • Det er som hidtil morgenmøder med 3-5 ugers mellemrum fra 7.30 – 9.00 med lidt og god morgenforplejning
  • 2014 gruppen videreføres onsdag morgener
  • En ny gruppe dannes til tirsdagsmøderne
  • Alle medlemmer af Business Network meddeler Jørgen Hedevang, om man helst vil deltage tirsdage eller onsdage
  • Sekretariat og tovholder forbeholder sig ret til at søge grupperne dannet nogenlunde lige store, naturligvis efter aftale med hvem vi måtte ønske at inspirere til en anden gruppe end hovedprioriteten
  • Grupperne ses også som én gruppe, der inviteres til nærmere aftalte fælles arrangementer
  • Medlemmerne kan melde sig som værter til nogle af møderne

Sponsorer og værter er i øvrigt Boligforeningen Himmerland og SparNord, Vejgård afdeling.

Møderækken

Fællesmøde 25. marts, hvor emnet udmeldes i kommende uge

4 dubleringsmøder: 14. og 15. april, 5. og 6. maj, 26. og 27. maj samt 16. og 17. juni.

Fællesmøde 19. august

3 dubleringsmøder: 15. og 16. september, 20.og 21. oktober samt 17. og 18. november

Vi ser frem til en mail med jeres prioritet mht. tirsdag eller onsdag!

På forhånd vel mødt den 25. marts

Med venlig hilsen

Sekretariat og tovholder

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram