1212/0707-1818

Aalborg-virksomheder sikrer genbrug af Siemens vindmøllevinger

Aalborg-virksomheder sikrer genbrug af Siemens vindmøllevinger.

Tre Aalborg-virksomheder – der alle er medlemmer af ErhvervsNetværk 9220 – har nu skabt et økosystem, der sikrer genbrug af glasfiberaffald fra Siemens Gamesas vindmølle-vinger. Aalborg Recycling får via Marius Pedersen A/S leveret vingerne – og skaber bedre bymiljøer i verdens storbyer. Senest flere hundrede meter lang støjskærm i København.

Verdens storbyer vokser – og de vokser af sig selv. Fordi mennesker over hele verden søger mod byerne. Det kaldes urbanisering, og urbaniseringen har i virkeligheden været der i årtier. Det nye er, at det sker med en hastighed og i et omfang, der udfordrer klodens bæredygtighed.

Med de nye storbyer bygges veje, huse og anden infrastruktur i så stor en grad, at naturens ressourcer er under pres, at priserne stiger – og genanvendelse af gamle produkter og hvad der tidligere blev betragtet som industri-affald bliver både nødvendig og prismæssigt konkurrencedygtig.

De tre Aalborg-virksomheder – vingefabrikken i Siemens Gamesa, Marius Pedersen A/S og Aalborg Recycling, der alle er en del af ErhvervsNetværk 9220 – sikrer nu genbrug af glasfiber fra Siemens Gamesas vindmøllevinger.

Marius Pedersen A/S samler glasfiber-materialet og leverer det til Aalborg Recycling, der genanvender glasfiberaffaldet som råstof, når virksomheden laver støjskærme i flere etagers højde til fremtidens storbyer.

-Vores seneste installation er en 15 meter høj og 105 meter lang støjskærm i København. Vi genanvender stål og gamle vindmøllevinger, og dermed skaber vi bedre bymiljøer i en af verdens voksende storbyer. Og København er kun et af steder, vi arbejder, fortæller Bernt Pedersen, Aalborg Recycling Aps.

Processen er den samme – uanset hvilket produkt, der indgår i firmaets genanvendelse.

-I Aalborg Recycling modtager, neddeler og oparbejder vi generelt glasfiber, som kan være vindmøllevinger eller affald fra fremstilling af vindmølle vinger, skibe, joller og tanke af glasfiber.

-Alt bliver neddelt med store sakse, alt efter den størrelse det har, når det modtages. Derefter knuses materialet til størrelser omkring 3 til 10 cm. Og når det knuste materiale så skal genanvendes, pakkes det i kassetter af f.eks. galvaniseret stål, hvor bagsiden er lukket, og hvor forsiden er åben. Den åbne forside er dækket af aluminiums strækmetal og fiberdug, så at materialet er inddæmmet i kassetten, fortæller Bernt Pedersen.

Kassetterne kan være fra 10 til 30 cm tykkelse - alt efter hvilken dæmpning eller absorption af støj, der ønskes.

-Fastmonterede støjvægge kan have en størrelse fra et par meter i højden og nogle meter i længden til syv meters højde og i princippet uendelig længde, fortæller Bernt Pedersen.

Fasmonterede vægge kan dæmpe fra ca. 10 decibel, forklarer han.
-Men vi laver det, som kunderne efterspørger. Vi designer vores vægge helt efter kundens forhold og krav.

Vores foreløbigt mest dæmpende støjvæg dæmper konkret støjen med 23 decibel. Vores pt. største væg indeholder 110 ton knust fibermateriale, væggen er 7 meter høj, 30 cm tyk og 105 meter lang.

Desuden tilbyder Aalborg Recycling mobile støjvægge, som kan flyttes i forbindelse med et byggeri. De har en lidt mindre størrelse.

-Vore mobile vægge dæmper konkret 16 decibel. Men de kan også designes efter kundens ønsker. Standarden er dog tre gange seks meter, fortæller Bernt Pedersen.

Glasfiber genvinding
Aalborg Recycling kan tilbyde en bæredygtig og miljørigtig løsning på genvinding af glasfiber hvor materialet går til 100 % genanvendelse og ikke som andre løsninger hvor det deponeres eller forbrændes.
I dag bliver kasseret glasfibermateriale i hovedsagen enten deponeret eller afbrændt i kraftværker. Med en forventet årlig stigning af mængden af kasseret materiale og ingen reel genanvendelse, står samfundet med et stigende affaldsproblem.
Aalborg Recycling har udviklet støjskærmsprodukter baseret på granuleret glasfiber fra kasserede emner som f.eks. vindmøllevinger, lystbåde, byggematerialer og karosseridele til biler mv.
Genanvendelse af glasfiber til fremstilling af støjskærme kan bidrage til at:
• Reducere et affaldsproblem
• Skabe et bedre nærmiljø ved reduktion af generende støj
• Reducere CO2 aftrykket ved at erstatte mere energikrævende materialer

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Bernt Pedersen

Aalborg Recycling ApS
Mineralvej 27
9220 Aalborg Øst
Tlf. nr. +45 98 13 31 00 - Mobil +45 61 55 75 15
Mail bpe@aalrec.dk

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram