2020/0303-1717

Aalborg Havn er Danmarks første CO2-neutrale havn

Aalborg Havn er Danmarks første CO2-neutrale havn

Aalborg Havn har sat sig ambitiøse miljømål, og de er nået på rekordtid

Aalborg Havn kan nu bryste sig af at være Danmarks første CO2-neutrale havn og én af de få CO2-neutrale havne i verden.

Da målet om at blive en CO2-neutal havn blev sat i 2010, var der ellers lang vej igen. Det årlige energiforbrug medførte i 2010 en CO2-udledning på 1.240 tons, som primært kom fra forbruget af diesel til bugserbåde, mobilkraner og andre køretøjer, samt et stort elforbrug til blandt andet vej- og pladsbelysning.

Derfor er der siden 2010 blevet iværksat en lang række små og store tiltag, som har medført betydelige energibesparelser og reduktioner i udledningen af CO2. Men investeringerne har ikke blot gavnet miljøet: De energibesparende investeringsprojekter er blevet behandlet som enkeltstående business cases på lige fod med andre investeringer.

-De fleste energibesparende tiltag kan fint konkurrere økonomisk med alle andre typer af investeringer, hvorfor det hele går op i en højere enhed og understøtter vores strategi om at være Danmarks Intelligente Havn, siger Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Rejsen mod at blive Danmarks første CO2-neutrale havn begyndte for alvor i 2010, da Aalborg Havn valgte at blive certificeret efter den internationale standard for miljøledelse, ISO 14.001. Certificeringen indebar nogle meget ambitiøse miljømål, som er nået gennem en række konkrete tiltag. Samtidig ønskede Aalborg Havn herigennem at forestå som et godt eksempel for kunder og samarbejdspartnere.

Nyt materiel

Det er forbruget af diesel, el og fjernvarme, der tæller i Aalborg Havns samlede CO2-regnskab, og diesel udgør langt den største og sværeste post. Dieselforbruget er reduceret løbende gennem udskiftning af køretøjer og maskiner. Seneste initiativ er opsætning af tre elladestandere på havnens område samt udskiftning af den vagthavendes tjenestebil med en elbil. Samtidig har havnen intensiveret brugen af overvågningskameraer, som er med til at spare en del køreture.

-Og da elbilen bruger vindmølle- og solenergi bliver det simpelthen ikke meget mere bæredygtigt, siger Brian Dalby Rasmussen, miljøkoordinator i Aalborg Havn Logistik A/S.

I 2012 blev havnens driftskontor mv. renoveret efter den skrappeste energistandard ”passivhusstandarden”, som blandt andet reducerede varmeforbruget i bygningen med hele 85%.

Samme år tog havnen hul på renovering af plads- og vejbelysningen. Der blev indført lysstyring, hvor alle driftsmedarbejdere kan regulere lyset via smartphone, og lyskilderne på det første større havneområde på 45.000 m2 blev udskiftet med energieffektiv LED-belysning. Herefter er størstedelen af belysningsanlæggene på Aalborg Havn systematisk blevet renoveret og er overgået til LED-belysning.

I 2014 blev havnens fire store mobilkraner erstattet af tre nye kraner. Samtidig med at kraner har et betydeligt lavere el- og dieselforbrug, er kapaciteten nu tilpasset bedre til de nuværende opgaver. Til trods for en betydelig vækst i kranarbejdet i 2016, så er det samlede energiforbrug lavere end tidligere.

I 2015 blev endnu en milepæl sat, idet godsbanegården på Aalborg Havn blev renoveret og genindsat i drift. Godsbanen erstatter mange lastbiltransporter ned i Europa, og forbruger langt mindre energi pr. flyttet tons gods.

-Gevinsten kommer miljøet og kunderne til gode, men tæller ikke med direkte i havnens grønne regnskab. Ikke desto mindre er det nok det miljøtiltag, vi er mest stolte af, siger Brian Dalby.

Vind, sol og skinner

I 2013 opførte Aalborg Havn desuden Nordjyllands dengang største solcelleanlæg med en årlig produktionskapacitet på 80.000 kWh, hvilket er nok til at dække elforbruget i Aalborg Havns driftsafdeling og administrationsbygninger.

-Ved udgangen af 2015 kunne Aalborg Havn se tilbage på 4-5 år med fuld fart på miljøarbejdet. Vi havde opnået en reduktion på knap 40% i elforbruget og en tilsvarende 41% reduktion i udledningen af CO2 fra det samlede forbrug af el, diesel og fjernvarme, siger Brian Dalby.

Med Aalborg Havns køb af havnefaciliteterne ved Nordjyllandsværket, fulgte der en 2 MW Siemens vindmølle med i handlen. I 2016 producerede møllen ca. 4 mio. kWh el, og med møllens produktion som en del af havnens samlede energiregnskab, så gik CO2 balancen i nul i 2016.

På spørgsmålet om, hvad det næste bliver, kommer svaret prompte:

-På energisiden, så er vi jo nu CO2-fri, så næste skridt er at blive fri for de fossile brændsler, altså dieselolien. Første skridt er jo taget med indkøb af den første elbil, men de næste skridt kender vi ikke endnu. Derudover så får vi fra 2018 faciliteter til at modtage spildevand fra især krydstogtsskibene, så det kan renses i land fremfor at blive udledt til havs. Vi arbejder også målrettet på at få flyttet mere gods via jernbane eller med container via havnens containerterminal. Vi har også indledt et fast samarbejde med Aalborg Universitet, som skal hjælpe os med at definere og udfolde bæredygtighed som forretningsstrategi. Vi skal fortsætte med at udvikle mere bæredygtige ydelser til vores kunder og til gavn for hele erhvervsområdet her i 9220 og resten af regionen… og så fortsætter vi selvfølgelig med de vanlige energiprojekter, eksempelvis projekterer vi lige nu på endnu et solcelleanlæg på én af havnens større kontorbygninger”.  

Om Aalborg Havn A/S 

Aalborg Havn er Nordjyllands stærke partner på logistik og samarbejde. Vi er derfor meget mere end en traditionel trafikhavn, som holder styr på skibsanløb. Vi medvirker til at håndtere alle former og typer af gods og via kombinerede transportløsninger på skib, bane og bil kan vi løse alle former for logistik- og transportbehov fra Nordjylland til og fra resten af verden.

Aalborg Havn arbejder ud fra en moderne vision med overskriften; Den intelligente havn, der omfatter forretningsudvikling, produktudvikling og markedsudvikling. Den intelligente havn arbejder med drift, ideer og løsninger, som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en måde, der bidrager til at skabe værdi, viden og udvikling i både erhvervslivet og samfundet i øvrigt.

Koncernen Aalborg Havn har 110 medarbejdere, der alle er velkvalificerede til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som havnen kan tilbyde, og som vores kunder og samarbejdspartnere forventer af os.

Læs mere på www.aalborghavn.dk

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram