0707/1111-1717

Opfølgning på gå-hjem-møde

Gå-hjem-møde d. 31. oktober

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er nu så stor en brændende udfordring for en række nordjyske virksomheder, at de må takke nej til ordrer, fordi der ikke er mandskab til at udføre opgaverne.

Derfor havde NV9220 tirsdag d. 31. oktober inviteret 50 kompetente repræsentanter fra virksomheder og de tre folkeskoler i Aalborg Øst samt Tech College, AMU og Aalborg Handelsskole og Jobcenter Aalborg til en drøftelse af, hvilke indsatser der skal til for at sikre arbejdskraften fremadrettet. Endvidere deltog borgmester Thomas Kastrup-Larsen og rådmand Tina French med gode oplæg.

Udfordringerne er flere og udover mangel på kvalificeret arbejdskraft mangler der paradoksalt nok lære- og praktikpladser til unge under uddannelse.
Men skal virksomhederne i Aalborg fortsat klare de mange opgaver der i øjeblikket kommer ind, er det nødvendigt at arbejde på, at få flere unge til at tage en håndværksmæssig uddannelse.

Der var i eftermiddagens løb spændende oplæg og efterfølgende gode drøftelser af, hvad der skal til for at vi lykkes med at få nok kvalificeret arbejdskraft til de nordjyske virksomheder.

Morten Christensen har nu opgaven med at oprette en arbejdsgruppe der skal udarbejde en række anbefalinger til, hvordan vi får løst udfordringerne med, at

  • flere virksomheder mangler faglært arbejdskraft med den rette kompetencer
  • flere lærlinge mangler lærerpladser/praktikpladser
  • der er for få unge der søger ind på en erhvervsuddannelse
  • flere skoleelever mangler en plads til erhvervspraktik i 9. klasse

Anbefalingerne skal henvende sig til forældre, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, faglige organisationer og det kommunalpolitiske system samt andre relevante, for derigennem at tilskynde nævnte til at medvirke til at løse disse udfordringer.

RELATEREDE NYHEDER

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram