Verdensmålene

FN’s 17 Verdensmål ruller ind over os både som borger, medarbejder, virksomhed, organisation – ja, overalt er FN’s 17 Verdensmål en del af dagens agenda. FN’s 17 Verdensmål opfattes af mange som for store og ufordøjelige for det enkelte menneske eller den enkelte virksomhed.

Vi vil i netværksgruppen Verdensmål 9220 få målene ned på jorden og gøre dem til en naturlig del af vores dagligdags beslutninger og adfærd.

Formål:

Verdensmål 9220’ formål er at gøre De 17 Verdensmål operationaliserbare for netværkets virksomheder, idet vi derved som medlemmer af Verdensmål 9220 selv får en bedre forudsætning for at arbejde målrettet med verdensmålene i vores egen organisation/virksomhed.

Arbejdsform:

Dette kan f.eks. ske ved:
Erfaringsudveksling
Bidrag fra eksterne inspiratorer
Det gode eksempel
Vidensbank

Organisation:

Verdensmål 9220 etablerer sig med en tovholder.
Der afholdes gruppemøde min. 6 gange årligt eller efter behov.
Mødelederrollen går på skift mellem gruppemedlemmerne
Der udarbejdes en årsmødeplan for det kommende år på det sidste møde i året.
Information udsendes af sekretariatet

Kommende møder:

Ingen Arrangementer

Seneste møde:

Du er altid velkommen til at kontakte tovholder, Jens Askehave, for information om næste møde.

medlemmer i Verdensmål 9220

Virksomhed
Kontaktperson
Telefonnummer
Mail

Modtag vores nyhedsbrev

checkmark-circlepointer-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram