Verdensmål 9220

FN’s 17 Verdensmål ruller ind over os både som borger, medarbejder, virksomhed, organisation – ja, overalt er FN’s 17 Verdensmål en del af dagens agenda. FN’s 17 Verdensmål opfattes af mange som for store og ufordøjelige for det enkelte menneske eller den enkelte virksomhed.

I netværksgruppen Verdensmål 9220 arbejder vi på at få målene ned på jorden og gøre dem til en naturlig del af vores dagligdags beslutninger og adfærd.

Formål:

Netværksgruppen Verdensmål 9220 har som formål at gøre FN's 17 Verdensmål operationaliserbare for gruppens - og ErhvervsNetværk 9220's - medlemmer, så vi får bedre forudsætninger for at arbejde målrettet med verdensmålene i egen organisation/virksomhed.

Arbejdsform:

Formålet kan for eksempel nås gennem:
Erfaringsudveksling
Bidrag fra eksterne inspiratorer
Det gode eksempel
Vidensbank

Organisation:

Verdensmål 9220 etablerer sig med en tovholder.
Der afholdes gruppemøde min. 6 gange årligt eller efter behov.
Mødelederrollen går på skift mellem gruppemedlemmerne
Der udarbejdes en årsmødeplan for det kommende år på det sidste møde i året.
Information udsendes af sekretariatet

Kommende møder:

torsdag
22 aug.
15:00 - 17:00
REGAN Vest
torsdag
24 okt.
15:00 - 17:00
Tour de 9220
torsdag
28 nov.
15:00 - 21:00
Juleafslutning
onsdag
15 jan.
15:00 - 21:00
Nytårskur

Seneste møde:

Du er altid velkommen til at kontakte Verdensmål 9220's tovholder Jens Askehave for information om næste møde.

medlemmer i Verdensmål 9220

Virksomhed
Kontaktperson
Telefonnummer
Mail
Aalborg Kommune, Erhvervsplaymaker
Thomas Overgaard
Solveig Malvik
Center for Sundhedsfremme
Martin Olesen
DGE
Rikke Bøgeskov Hyttel
Lauritz Bonde Nielsen
Rasmus Lie Nielsen
Lars Hjortshøj
Anders Møllegaard
ProConsi International
Lise-Lotte Terp
Kathrine Kanne Pedersen
Karina Overgaard Holm
UCN
Henriette Rosa Eduardsen
UCN act2learn Ledelse og HR
Berit Møller
Rene Kristoffersen
WSP
Kasper Degn Laden

Modtag vores nyhedsbrev

checkmark-circlepointer-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram