Iværksætteri 9220

Iværksætteri 9220

Formål

Iværksætteri i vores område er i en rivende udvikling, så vi har fokus på, at netværket understøtter udviklingen af nye virksomheder og på at sikre at der etableres et netværk mellem dels de nye virksomheder og dels mellem nye og etablerede virksomheder. Der samarbejdes med alle interessenter med henblik på at sikre at der etableres et iværksættermiljø i 9220 hvor iværksættere kan etablere sig og modtage sparring.

Mål

Kortsigtede mål

 • Etablering af en arbejdsgruppe for temagruppen iværksætteri, med repræsentation fra både iværksætter og etablerede virksomhed, samt fra uddannelsesinstitutionerne
 • Etablering af en liste af virksomheder der ønsker at fungere som sparrings- og ressourcevirksomheder for nye iværksættere.
 • Beskrivelse af cases med konkrete eksempler på værdiskabende samarbejder mellem iværksættere og etablerede virksomheder.
 • Etablering af et system til at matche iværksættere med etablerede virksomheder omkring konkrete udfordringer som eksempelvis produktion, eksport eller andet.
 • Etablering af en matrixgruppe til at dække forskellige behov ind.
 • Afholdelse af temaarrangement om iværksætteri i 9220, og iværksættelse af planlægning af kommende arrangementer.

Langsigtede mål

 • Være det erhvervsnetværk, der bedst formår at koble iværksættere og etablerede virksomheder i gensidigt værdiskabende samarbejder.
 • Skabe konkurrencefordele og innovation gennem samarbejder mellem nye og etablerede virksomheder.
 • Bidrage med cases og gode historier fra iværksættermiljøet 9220.
 • Etablering af en ressourcebank hos medlemmer og støtter af erhvervsnetværket, som iværksættere har mulighed for at trække på.
 • Etablere samarbejde med ”Løvens Jyske Hule”, og muligvis med erhvervsnetværket som medinvestor.
 • Afholde løbende arrangementer og årligt hædre ”årets iværksætter”.

Iværksættergruppens arbejde

I iværksættergruppen er der mulighed for at tage aktuelle emner op, diskutere og dermed involvere andre virksomheder, lokale politikere og andre interessenter. Gruppen er åben for input til gruppens arbejde, og der tages referat af møder.

Den 17.juni 2016 afholdte vi første møde i iværksættergruppen 9220, hvor vi blev enige om, at det måske kunne være nyttigt at skabe en digital løsning, hvor medlemmer bedre kunne samarbejde på kryds og tværs.

Vi gik derfor i gang med at  undersøge mulighederne for at skabe en lukket digital løsning for erhvervsnetværket 9220, som kan muliggøre at medlemmerne hurtigt og simpelt kan dele udfordringer og på måde hjælpe hinanden med eks. medarbejderudfordringer, forretningsudvikling og innovation.

Her bliver det ligeledes muligt for nye iværksætter virksomheder i netværket at byde ind i henhold til eks assistance i forhold til nye teknologier, ny viden og forretningsudvikling .

For at få bedre kunne tiltrække de nye iværksættervirksomheder foreslår vi, at de nye iværksættervirksomheders medlemsskab er gratis det første år.

1.juli 2016 afholdte vi andet møde i gruppen med 9220’s nuværende webudvikler, hvor vi drøftede indholdet og økonomien for en sådan løsning. Der blev aftalt, af udviklerne kommer med et oplæg, som vi vil præsentere medlemmerne for på næste møde med det formål at indsamle feedback på ideen inden vi går videre.

Til September har Nordjyskes innovationsdirektør Katja Bundgaard sagt ja til at dele sin viden omkring samarbejdet med iværksættere fra Aalborg Universitets SPININ program, hvor man spinner iværksættere ind i mere etablerede virksomheder med det formål at skabe synergi og vækst.

Innovationsdirektøren vil fortælle om sine erfaringer i samarbejdet med en iværksættervirksomhed fra Universitet og vil give os et indblik i den app til talegenkendelse, som de udviklede over det 2 mdr’s SPIN-IN.forløb. Appen som skal trykprøves for Nordjyskes kunder i August, og er skræddersyet med henblik på at markere virksomhedens fortsatte værdiskabelse i et hastigt voksende digitaliseringsmarked; hvor bl.a. Medie virksomhedernes rolle konstant er i bevægelse/udvikling.

Gruppen er til stadighed interesseret i flere medlemmer / input fra erhvervsvirksomhederne – i er alle velkomne på næste gruppemøde.

Nyt fra Iværksætter gruppen

Iværksætter gruppen er i gang med opfølgningsaktiviteter på deres møde hos Nordjyske i oktober, som efterfølgende har givet en del koordineringsopgaver. Den portal, som de har udviklet, vil blive idriftsat i januar og der er aftalt møder med Business Aalborg og Væksthuset, som screener flere hundreder Iværksætter projekter årligt, for drøftelser om hvordan de kan kanalisere emner ind over vores koncept med at forbinde disse til etablerede virksomheder i netværket.

Iværksætteri 9220 henter bevilling på 50.000 kr fra BusinessAalborgs iværksætterpulje. Læs mere her 

Senest afholdte møder:

 • 2. oktober kl. 16.15

Kommende møder:

Du er altid velkommen til at kontakte tovholder, Flemming Andersen, for information om næste møde.

 

TovholderVirksomhedMailadresseTelefon
Flemming Andersen2OPTIMIZEKontakt30262440

 

MedlemmerVirksomhedMailadresseTelefon
Jørgen HedevangHedevang – ledelse og rekrutteringKontakt22158686
Nikolaj Frilund VibeNikolaj VS ApSKontakt51901883
Kristian AndersenKommunikationsvirksomheden AalborgKanMereKontakt40293837
Kristine HalgaardFotograf Kristine HalgaardKontakt20774221
Thomas KristiansenDigimedia ApSKontakt40827362
Kirstine Wiese KronborgMærkesag ApSKontakt22231114
Lise HansenVilsgaard VisionKontakt42454518
Per ToppSalgsrådgivningenKontakt27738456
Heine AaenAaen TeksterKontakt61771052
Maj-Britt Kjær SørensenNordkjærKontakt20828564

 

Vores sponsor