Infrastruktur 9220

Infrastruktur 9220

Lokalområdets strategiske og unikke placering infrastrukturmæssigt er aktiver, der skal nævnes ved tiltrækning af nye virksomheder til Aalborg og profilering af de eksisterende. Der er både motorvej, jernbane, havn og lufthavn i lokalområdet.

Formål

Vores område er i en rivende udvikling, så vi har fokus på, at der samarbejdes med alle interessenter på kort og langt sigt, så infrastrukturen planlægges og udføres til gavn for både bløde trafikanter, bilister og den tunge transport i postnummer 9220.

Mål

Kortsigtede mål

 • Sikre hensigtsmæssig skiltning i området mht. vejvisning og profilering
 • Varetage områdets interesser i forbindelse med infrastrukturen ved Universitets hospitalet/Egnsplanvej.
 • Bidrage til processen ved udbygning af vejnettet omkring Øster Uttrupvej og Tranholmvej.
 • Bidrage til en analyse af transportmønstret på Humlebakken og fremkomme med løsningsforslag.

Langsigtede mål

 • Være det erhvervsnetværk, der samarbejdes med i spørgsmål i forbindelse med byudvikling og infrastrukturelle forhold i det østlige Aalborg og dermed at varetage virksomhederne interesser
 • Skabe konkurrencefordel ved en forbedret infrastruktur for virksomhederne.
 • Bidrage med viden, som viser virksomhedernes udviklingsbehov på infrastruktur- og transportområdet på kort og lang sigt. Data skal opsamles, analyseres og konkluderes for at kunne blive videregivet til relevante interessenter – blandt andet i samarbejde med Aalborg Kommune.

Vi har arbejdet med og bidraget til:

 • Plan for cykel- og gangstiprojekt langs Tranholmvej
 • Udvidelse af Tranholmvej til 4 spor
 • Skiltning for virksomhederne i området
 • Udvidelse af rutenettet for modulvogntog
 • Opsamling af trafikdata
 • Udvidelse af terminalområde
 • Fornyet brug af Astrupstien; gennem projektet “City in between”
 • Sikring af de bløde trafikanter på eks. Østre Uttrupvej

 

Infrastrukturgruppens arbejde

I infrastrukturgruppen er der mulighed for at tage aktuelle emner op, diskutere og dermed involvere andre virksomheder, lokale politikere og andre interessenter.

Du er altid velkommen til at kontakte tovholder, Mette Schmidt, for information om næste møde

 

TovholderVirksomhedMailadresseTelefon
Mette SchmidtAalborg HavnKontakt99301553

 

MedlemmerVirksomhedMailadresseTelefon
Sven BuchHimmerland BoligforeningKontakt96315200
Kristian AndersenKristian AndersenKontakt40293837
René HaldArkil A/SKontakt29685999

Vores sponsor