PerA

PerA

perA, altså Per Andersen, er en mand, som har knoklet røven ud af bukserne hele livet – for primært at overleve og sekundært at leve. Og da det hele ligesom var på plads og Per skulle til at nyde frugterne af sit hårde arbejde, blev han ramt af lymfekræft, kæmpede imod, vandt – og blev så ramt af følgevirkningerne af heftig kemo; muskelsvind i hjertet, også kaldet kardiomyopati med regional dyskinesi, en sygdom, som helt sikkert ender med at tage livet af ham. Men omvendt også en sygdom, som har bragt ham i en situation, hvor han gennem foredrag stiller op til kamp, til debat, til snak, til diskussion – og dermed modigt og gavmildt deler sin viden og indsigter med folk, som gerne vil lære mere om, hvordan man kan leve livet fuldt ud – lige nu og her.

Det kan PerA tale om:

Balance på livskontoen – en mistet barndom – at tage ansvaret for sit eget liv – overbevisninger som navigationsinstrument – døden – sorgen – kræft giver klarsyn – hjertesvigt – den svære samtale – hjernen –den indre dialog – håb – placebo – mental styrke – angst – tid – lykke – at turde sige farvel – motivationsfaktorer – at leve i nuet – min egen medicin – at kæmpe for livet og trodse lægernes prognose – offer og kriger og den store forskel på levealder – humor – de pårørende.

 

For med tavshed kommer vi ikke langt.

MOE

MOE A/S er nyt medlem

MOE A/S leverer tværfaglig ingeniørrådgivning inden for byggeri, energi og infrastruktur. Firmaet blev oprindeligt stiftet i 1930 af civilingeniør A. J. Moe, hvor det allerførste projekt var en udvidelse af H.C. Ørstedsværket.

MOE er i dag en nordisk koncern med over 800 medarbejdere fordelt på kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Vordingborg, Næstved, København og Oslo. Firmaet er ejet af de ledende medarbejdere.  

MOE rådgiver om alle typer bygninger uanset størrelse, funktion og arkitektur.
MOE har samtidig ekspertise inden for energiproduktion og – og forsyning og bygninger til industrielle formål.
MOE er med til at udvikle den danske infrastruktur, ved at bidrage med kompetencer inden for vej- og jernbaneanlæg, cykelstier, broer og lufthavne.

På anlægssiden arbejder MOE ydermere med alle former for jord- og ledningsarbejder, fjernvarme, afløbsteknik, spildevandsplanlægning, geoteknik og miljørådgivning.

 Tværfaglighed er en vigtig del af MOE’s DNA. MOE ved af erfaring, at alle nødvendige aspekter bør tages i betragtning for at skabe bedst mulig balance mellem bygherrens ønsker og projektets økonomi og bygbarhed.

Læs mere her

Hammelsvang Consult

Hammelsvang Consult er nyt medlem

Erhvervsnetværket byder Ole Hammelsvang fra Hammelsvang Consult  http://hammelsvang-consult.dk/ velkommen i Erhvervsnetværk 9220.

Hammelsvang Consult er et patentbureau, der er ejet og drevet af Ole, som har over 20 års praktisk erfaring indenfor IPR (Intellectual Property Rights).

Kerneydelserne i patentbureauet består af rådgivning vedrørende immaterielle rettigheder, udarbejdelse af ansøgninger om patent, brugsmodel, design og varemærke i Danmark samt opfølgning heraf i udlandet, besvarelse af officielle behandlingsskrivelser fra myndigheder i ovennævnte sager, administration af årsafgifter (patenter) samt fornyelse af registreringer (brugsmodel, design og varemærker), rådgivning vedr. patentstrategi, nyhedsundersøgelser, krænkelsesanalyser, freedom to operate analyser, licenskontrakter og overvågning af konkurrenters patentportføljer.

Hos Hammelsvang Consult er første møde med en ny klient gratis og uforpligtende. Hvis du har spørgsmål til en opgave, som Ole måske kan hjælpe dig med, må du meget gerne kontakte ham på mail hconsult@mail.dk eller mobilnummer 3243 2208.

 

Arkil er nyt medlem

Arkil er nyt medlem

Arkil er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 1800 ansatte og en omsætning på cirka 3 milliarder i Danmark og udlandet. De udfører alsidige entreprenørprojekter over hele landet for blandt andet Vejdirektoratet, BaneDanmark og landets mange forsyningsselskaber, de håndterer anlægsarbejder, havnebyggeri, fundering, tunnelering og store kabelprojekter, og de sætter et solidt aftryk på landets infrastruktur. De  håndterer alle slags forureningsoprensninger og asfalterer både kommunale og statslige veje. Samtidig er vi en stærk aktør på vejserviceområdet, hvor Arkild er en af pionererne inden for privat vejservice.

Arkil bygger på fremtiden, og deres motto er ”Kvalitet til tiden”.

De bygger fremtidens infrastruktur. Arkil bygger broer, lægger kabler og skaber forbindelse. De renser den forurenede jord, bygger kloakker og leverer et renere miljø. De anlægger fra grunden, bygger fundamenterne, laver havnebyggeri, producerer asfalten og baner vejen frem. Arkil passer på vejen, når den er bygget, og bevarer dens høje standard.

Arkil ønsker at være en virksomhed med fagligt dygtige og innovative medarbejdere med høj troværdighed og integritet.

Samtidig er det en væsentlig del af hverdagen at udvise omhu, omtanke og risikobevidsthed i deres aktiviteter.

 

Læs mere her

Knowit er nyt medlem

Knowit

Knowit er en konsulentvirksomhed, der tænker både nyt og anderledes, ved at forene kreativ styrke og strategisk ekspertise med en passion for teknologi. Knowit løser både store og små opgaver og opbygger stærke relationer, når kunderne skal hjælpes gennem den digitale modenhedsrejse. Det er ofte indenfor projektledelse, udbud og implementering af nye IT systemer, coaching af agile teams, hjælp til strategiprocesser og meget mere. Knowit Danmark er en del af den svenske koncern Knowit AB, der er en af de førende management konsulentvirksomheder i Norden med ca. 2000 medarbejdere, og er netop i færd med at åbne kontor i det Nordjyske med Kristian Aagaard Jørgensen i spidsen.

Læs mere her: https://www.knowit.dk/

Kristian Andersen er nyt medlem

Kristian Andersen er nyt medlem

Kristian Andersen, journalist og kommunikationskonsulent

Kristian Andersen, der siden 2004 har drevet kommunikationsvirksomhed i Aalborg, er nyt medlem i ErhvervsNetværk 9220.

Kristian er uddannet journalist og har arbejdet på en række mediearbejdspladser i hovedstaden, Aarhus og i Aalborg, før han i 2002 blev ansat som projektleder det nordjyske erhvervsfremmesystem – helt præcis i det offentligt-private Mindwork, hvor Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, NOVI og det gamle Nordjylland Amt samt 50 af landsdelens mest innovative virksomheder markedsførte Nordjylland nationalt og internationalt.

Siden 2004 har han drevet freelance kommunikationsvirksomhed – og arbejdet med kommunikation i både private virksomheder og offentlige organisationer samt politik.

Kristian leverer forskellige kommunikationsydelser – fra strategisk planlægning, levering af forskellige pressemeddelelser, taler, artikler og tekster og pressekontakt til budskabet er markedsført effektfuldt over for konkrete målgrupper.

Kristian er gift, far til tre børn – og bruger en stor del af fritiden på diverse organisations-arbejde i det lokale samråd og i skolebestyrelsen på børnenes skole.

Autismecenter Nord-Bo, Jobteam

Autismecenter Nord-Bo, Jobteam

Autismecenter Nord-Bos Praktik- og jobteam opsøger virksomheder og etablerer praktikpladser. Dette er en del af den virksomheds rettede indsats i udviklings forløbene, når man er tilknyttet Autismecenter Nord-Bo. Praktikforløb er individuelt tilrettelagt, så de matcher den unge og virksomheden. Nogle er i praktik én dag om ugen i en lang periode, mens andre er af sted hver dag i kortere eller længere tid. Nogle unge har brug for, at en medarbejder fra teamet er med i praktik de første gange. Andre har det fint med selv at møde op, når de først har været på besøg og aftalt nærmere omkring mødetid, opgaver osv. Forløbet bliver fulgt op af en medarbejder fra teamet, der jævnligt kommer på besøg i virksomheden. Således kan eventuelle problemer fanges i starten, så alle kan være tilfredse med forløbet.

 

Læs mere om praktik og job på følgende links:

http://nordbo.dk/UserFiles/file/Brochurer/Praktik_og_Job_2015_web-(1).pdf

http://nordbo.dk/UserFiles/file/Brochurer/Klar%20til%20start%20brochurer.pdf

http://nordbo.dk/UserFiles/file/Brochurer/DGV_2017_PDF.pdf

 

Læs mere om Nordbo her

 

Dronefoto Nord

Dronefoto Nord

Dronefoto Nord er en fleksibel og innovativ virksomhed, der siden 2014 har leveret dronefotografering og præsentationsvideoer samt digitale løsninger til både privatpersoner og erhvervslivet.

Læs og se mere her

 

 

Petkomotiv er nyt medlem

Petkomotiv er nyt medlem

Petya Petkova er en grafiker, der har en passion for at gøre en forskel for de virksomheder, der kæmper for at adskille sig visuelt og vise deres eget særpræg til det store publikum.
Petya hjælper små og mellemstore virksomheder med bl.a.:

Petya arbejder på den gode, gammeldags måde, hvor kunden er en del af processen, hvor de vedkommende kan se, hvad der bliver udarbejdet, og hvor de altid kan stille spørgsmål.

Læs mere her: www.petkomotiv.dk

 

Petkomotiv-WT-COLOR-AI-01

Peter Sørig Renovation er nyt medlem

Peter Sørig Renovation er nyt medlem

 

Peter Sørig Erhvervsaffald er etableret i 1995, men kan reelt spores helt tilbage til 1960´erne, da virksomheden er baseret på overtagelsen af renovationsforretningen Jørgen Jensen, Kvissel. Firmaet  etablerer allerede i 1995 tømningsruter i Sæby Kommune.

I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2006 starter Peter Sørig Renovation også op i Skagen og sidst men ikke mindst, overtages Kjeld Nielsens Renovation i Dybvad i oktober 2010 og Peter Sørig Renovation indsamler nu affald og genbrugsmaterialer fra Skagen til og med Aalborg.

Virksomheden råder over 4 komprimatorbiler, beskæftiger 5 ansatte og tømmer hver måned affald og genbrugsmaterialer hos langt over 1000 virksomheder og privatkunder i landsdelen.

Peter Sørig Renovation bestræber sig på at være en uhøjtidelig, kvalitets- og miljøbevidst virksomhed med tætte personlige relationer til sine kunder. Hver medarbejder har sin egen kundekreds og firmaet sætter en ære i at kende de krav den enkelte kunde stiller til affaldshåndtering. På den måde kan de give den bedste service.

Læs mere her

Peter Sørig Renovation1

Præsentation af medlem: 2OPTIMIZE

2OPTIMIZE

I 2OPTIMIZE har de ekspertisen, erfaringen og ikke mindst netværket, der kan hjælpe dig med den optimale udvikling af din virksomhed. De arbejder med skræddersyede løsninger og har stor erfaring med at skabe positive udviklingsprocesser. 2OPTIMIZE udfører opgaver inden for såvel det private som det offent-lige erhvervsliv.

De tilbyder målrettet sparring og rådgivning inden for bl.a.:

2OPTIMIZE understøtter udviklings- og forandringsprocesser inden for strategisk ledelse og forandring. Dette gælder bl.a. forretningsudvikling og strategi, e-business strategi, organisation, generationsskifte, ledelse og forandring. Så uanset hvilket område, du mangler sparring til, vil de gerne hjælpe dig med at udnytte potentialet i din virksomhed til fulde.

Læs mere om hvad 2OPTIMIZE kan hjælpe dig med her www.2optimize.dk

 

2optimize logo

 

AVN Hydraulik er nyt medlem

AVN Hydraulik er nyt medlem

AVN Hydraulik er nye i Nordjylland med en nyoprettet serviceafdeling på Tarmvej 3, 9220 Aalborg Øst.

AVN Hydrauliks kompetente serviceteam renoverer og serviserer alle fabrikater. Med mere end 20 servicebiler kan de reagere, når problemet opstår og servicere virksomheden on location. Med afdelinger i Brøndby, Odense, Kolding, Esbjerg, Silkeborg og Aalborg kan de rykke hurtigt ud i hele landet.

Deres servicebiler indeholder de mest gængse komponenter, værktøjer og testudstyr, så de hurtigt kan udbedre fejlen.

De tilbyder service inden for følgende områder:

Læs mere her

Eller se deres brochure her

 

AVN