Hvornår

01/03/2023    
14:30 pm - 19:30 pm
#_EVENTADDTOCALENDAR

Onsdag 1. marts 2023 holder ErhvervsNetværk 9220 ordinær generalforsamling. I henhold til vedtægternes §4 indkalder bestyrelsen til generalforsamling med det påkrævede varsel på mindst 30 dage. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og kan afleveres til sekretariatet.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Præsentation af nye medlemmer
  • Planlagte aktiviteter/arrangementer i det kommende år
  • Regnskabets fremlæggelse og godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg: På valg er Lars Jøker, Ole Nielsen, René Hald og Susanne Ørnbo, der alle er villige til genvalg - desuden skal der vælges ny suppleant, idet Poul Knudsgaard ikke genopstiller
  • Eventuelt

Traditionen tro byder generalforsamlingsdagens program også på en gæstetale. Denne gang er der dog faktisk to, for vi får besøg af Kristian Thulesen Dahl, der i sommeren 2022 tiltrådte som CEO for Port of Aalborg - og af Niels Hemmingsen, der er direktør for Aalborg Lufthavn.

Tilmelding

Modtag vores nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram